Skip to main content

Avtalsfrihet måste gälla även försäkringar

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:33 CEST

Försäkringsförbundet anser att det är positivt att Finansinspektionen i sin rapport över marknadstillsynsfrågor meddelar att de kommer att följa upp hur den frivilliga flytträtten för pensionssparandet fungerar. Möjligheten att avtala om flytträtt för flera produkter har införts av åtskilliga försäkringsbolag sedan det blev tillåtet för några år sedan. Finansinspektionens uppföljning kommer att visa att kunderna har stora möjligheter att välja mellan försäkring med och försäkring utan flytträtt.

Försäkringsförbundet avvisar dock Finansinspektionens förslag om lagstiftning om obligatorisk flytträtt för redan ingångna avtal.

- Finansinspektionens förslag om ingrepp i avtalsfriheten är inte acceptabelt. Avtalsfriheten är en av grundpelarna för en fungerande marknadsekonomi. Att genom lagstiftning i efterhand förändra avtalsvillkor är främmande för vår rättstradition, säger Försäkringsförbundets VD Annika Lundius.

En försäkringssparares flytt av sitt kapital från ett försäkringskollektiv till ett annat påverkar också alla andra försäkringssparare i både kollektiven.

- Lagstiftning som påverkar villkoren för alla, även dem som inte önskar någon flytträtt, som införs i efterhand vore mycket olämplig, säger Annika Lundius.

 

 

För ytterligare information kontakta gärna Försäkringsförbundets VD Annika Lundius, tel 08-522 785 01, eller chefekonom Ellen Bramness Arvidsson, tel 08-522 785 19.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera