Skip to main content

Försäkringsförbundet välkomnar beslut om EU-direktiv för nya kapitalregler för försäkringsbolag

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:51 CEST

Det nya regelverket kommer att bidra till en effektiv och stabil försäkringsmarknad samtidigt som konkurrensen mellan bolagen ökar och skyddet för försäkringstagarna stärks.

Under de senaste två åren har förhandlingar pågått om det förslag till nya kapitalregler för försäkringsbolag, det så kallade Solvens II-direktivet, som Europeiska kommissionen presenterade i juli 2007. COREPER, de ständiga representanternas kommitté inom Europeiska Unionen, enades idag om texten till det direktiv som ger ramverk för de nya kapitalreglerna.

Det nya regelverket innebär en modernisering av det regelverk som försäkringsbolagen ska tillämpa för sin verksamhet. De nya reglerna ska vara införda i nationell lag senast den 1 november 2012.

- Detta är ett avgörande steg mot mer riskbaserade kapitalregler, istället för volymbaserade regler, som vi har efterlyst för svenska och europeiska försäkringsbolag, säger Försäkringsförbundets chefekonom Ellen Bramness Arvidsson. Det är bra att tidplanen för att sätta direktivet i verket håller, eftersom en försening hade varit mycket olyckligt i rådande ekonomiska klimat. De nya reglerna förstärker också betydelsen av en god riskkontroll och företagsstyrning.

Direktivet tas upp för omröstning i Europaparlamentet den 22 april. Det innebär att regelverket formellt kan antas under ECOFIN-mötet den 5 maj.

Mer information

Mer om Solvens II på Försäkringsförbundets webbplats:
www.forsakringsforbundet.se/solvensII

Research/faktahjälp: Chefaktuarie Arne Sandström, 08-522785 12, arne.sandstrom@forsakringsforbundet.se

Talesperson: Chefekonom Ellen Bramness Arvidsson nås genom pressansvarig Kjell Holmstrand, 08-522785 18, 0705-34 85 18, kjell.holmstrand@forsakringsforbundet.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy