Skip to main content

Höga kostnader för höstens stormar

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 16:14 CET

Det är ovanligt med så många stormar under samma höst. När försäkringsbolagen summerar kostnaderna så här långt verkar det som att Simone är den storm som orsakat mest skada med drygt 9000 skador till en kostnad av över 400 miljoner kronor.

Stormen Sven med åtföljande vattenskador har knappt avklingat och antalet anmälda skador och kostnader kommer sannolikt att öka, men det är tveksamt om den når upp i Simones storlek.

Stormen Hilde drog in över ett glest befolkat Norrland med stor styrka. Just den glesa bebyggelsen bidrar till att skadorna stannar på en lägre nivå. Skogsområden har dock drabbats och skogsskador tar längre tid att analysera och värdera, vilket innebär att dessa skador sannolikt är underrapporterade.

Hur omfattande skadorna är i Västernorrland efter den senaste stormen Ivar går ännu inte att säga.

I ett längre perspektiv har dessa stormar dock inte nått upp till de stora stormarna Anatol år 1999 med 22 000 skador och kostnader på 1 miljard kronor, Gudrun år 2005 med 90 000 skador och kostnader på 4 miljarder och Per år 2007 med 16 000 skador och kostnader på 550 miljoner kronor. 

—  Sammantaget kommer höstens alla stormar bli kännbara för försäkringsbolagen med höga skadeutbetalningar, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.


Storm
År
Antal
Kostnad miljoner kronor
Anatol
1999
22365
970
Gudrun
2005
90220
3965
Per
2007
16334
551
Simone
2013
9427
405
Hilde
2013
1373
58
Sven
2013
5339
180

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera