Skip to main content

Privat betalda sjukvårdsförsäkringar ökar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 08:57 CET

Närmare 650 000 personer har idag en privat sjukvårdsförsäkring. Det är de privat betalda sjukvårdsförsäkringarna som ökar mest. Det visar den senaste statistiken från Svensk Försäkring.

Vid årsskiftet hade 648 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 35 000 personer, eller 6 procent, vid utgången av 2015 jämfört med motsvarande tidpunkt 2014.

Merparten av sjukvårdsförsäkringarna, 72 procent, betalas av arbetsgivaren. De kan även tecknas privat som en gruppförsäkring eller som en helt individuell försäkring. Försäkringstagaren betalar då själv försäkringspremien.

— Gruppförsäkringarna ökar mest och utgör nu nästan 25 procent av det totala antalet tecknade sjukvårdsförsäkringar. Det beror sannolikt på att allt fler fack- och yrkesförbund liksom andra organisationer erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar, säger Kristina Ström Olsson, ansvarig för välfärdsfrågor på Svensk Försäkring.

Sedan år 2000 har det totala antalet sjukvårdsförsäkringar mer än sexdubblats, från omkring 103 000 till 648 000 försäkringar. Det motsvarar en procentuell ökning med cirka 16 procent per år. De senaste fem åren har antalet sjukvårdsförsäkringar ökat med 33 procent.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18.

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring Försäkringen ger snabbt tillgång till sjukvårdsrådgivning och vård vid sjukdom eller efter en skada. Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare som ger den vård som ingår i försäkringen.

I regel omfattar försäkringen sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och rehabilitering. Akut vård ingår däremot inte.

Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården. All sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy