Skip to main content

Galoppsporten i Skåne ska leva vidare

Nyhet   •   Nov 23, 2011 23:30 CET

”Galoppen i Skåne är oerhört viktigt för oss och vi kommer aldrig att släppa den. Vi kommer att hitta en lösning där våra tränare och hästägare kan känna sig trygga”
Det säger Svensk Galopps ordförande Hans Hansson med bakgrund av den senaste händelseutvecklingen på Jägersro.

Hans Hansson intervjuades i samband med lunchsändningen i TV4 Sport under onsdagen. Där avslöjade han bland annat att det finns en alternativ handlingsplan om de juridiska frågorna som reglerar travet och galoppens verksamheter på Jägersro inte går att lösa.

Men huvudspåret är klart. Galoppen ska vara kvar på Jägersro. Även efter den 30 september 2012.

- Svensk Galopp vill att galoppsporten ska leva vidare på Jägersro. Skåne står för 50% av galoppsporten i Sverige. Självklart skall den finnas kvar. Det har den gjort i 120 år. Vi har endast sagt upp avtalet för omförhandling. Jag har svårt att förstå varför vi i Svensk Galopp blir beskyllda för att ha agerat oansvarigt när det i själva verket är Skånska Travsällskapets medlemmar som vill få bort galoppen från Jägersro, säger Hans Hansson.

- Det är samarbetsavtalet mellan Skånska Fältrittklubben och Skånska Travsällskapet som reglerar driften av verksamheterna på Jägersro som är uppsagt. Föreningen som har avtalet med ATG om att anordna tävlingar lever däremot kvar.

Ytterligare en konsekvens av måndagens stämma i Skånska Travsällskapet var att medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en ny travbana där galoppbanan är belägen idag.

- Vad händer om den utredningen visar att en ny 1400 meters travbana inte är någon bra idé? Hur ska Skånska Travsällskapet agera då? Nu har de i praktiken redan stängt dörren för galoppen. Det vore betydligt bättre om de gjort sin hemläxa och förlängt avtalet fram till den dagen utredningen var klar. Då hade dessutom galoppsporten fått tid på sig att hitta nya alternativ, säger Hans.

Kostsamt utan galopp

Trav och galoppsporten har levt sida vid sida på Jägersro under de senaste 100 åren. Med två grenar på samma bana har det gått att uppnå stora synergieffekter.

- Att kasta ut galoppen från Jägersro betraktar jag som ekonomiskt vansinne. Troligtvis kommer ett sådant scenario att bli mycket kostsamt för travet, inte minst på underhåll och anläggningssidan som redan idag är en tung post i budgeten. Dessutom kommer det med all sannolikhet att leda till betydande personalnedskärningar på banan. I Svensk Galopp är vi redan klara med omorganisationen. Vi är rustade inför de utmaningar som väntar.

Även om Skånska Travsällskapets stämma tog beslut om att ”acceptera Skånska Fältrittklubbens uppsägning av JTG-avtalet” utan att inleda några omförhandlingar betyder inte att sista ordet är sagt om galoppens framtid på Jägersro.

- Det finns mer än två parter i den här frågan. I ATG:s avtal med staten står det tydligt att särskild hänsyn ska tas till galoppsporten och travets landsortsbanor. Det är även staten som delar ut speltillståndet. Frågan är alltså betydligt mer komplicerad än vad somliga vill ge sken av.

Svensk Galopp har anlitat jurister som för närvarande sett över de avtal och stadgar som reglerar samarbetet på Jägersro.

- Jag bedömer att vi har goda möjligheter att skjuta fram den här processen under ganska lång tid. Det kan till och med vara så att STS inte får kasta ut galoppen utan vårt samtycke. Vidare är det viktigt att poängtera att tjänstemännen på Jägersro måste fortsätta att verka för både trav och galopp så länge föreningen JTG finns kvar.

En alternativ plan

Om parterna mot förmodan inte kommer att nå en uppgörelse finns det en alternativ plan för galoppens framtida existens i Skåne.

- Vi måste naturligtvis redan nu se över alternativet att bygga en helt ny bana i Skåne. I så fall vore det naturligtvis det bästa alternativet att stanna kvar på Jägersro och fortsätta använda stallarna. Skånska Travsällskapet har via media redan meddelat att delar av marken kan komma att avyttras för att finansiera en ny travbana. Det passar oss utmärkt, vi är nämligen intresserade av att köpa mer mark och det finns tillräckligt med plats att bygga ytterligare en bana.

- Men det är klart att vi måste ha en katastrofberedskap och vara pragmatiska i den beredskapen. Det finns andra platser i Malmö-regionen om STS inte tycker att man vill sälja till oss.

Hans Hanssons besked till Skånes galoppentusiaster är klart och tydligt.

- Svensk Galopp tänker inte släppa galoppen i Skåne. Jägersro har mycket kompetenta tränare och några av landets bästa hästar. Därför kommer vi att ge vårt fulla stöd till Jacqueline Henriksson och hennes styrelse i Skånska Fältrittklubben i arbetet med att hitta en lösning som gör att Jägersros tränare och hästägare kan känna sig trygga.

En lösning på hela problematiken behöver faktiskt inte vara så komplicerad.

- Att följa Skånska Travsällskapets strategi och föra sin talan via media är enligt min mening en dålig utgångspunkt. Det bästa som kan hända nu är att vi sätter oss ner och för en dialog om hur vi ska lösa den här situationen. I slutändan kommer vi ändå att mötas vid förhandlingsbordet, avslutar Hans Hansson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy