Skip to main content

Kommuniké från Skånska Fältrittklubben

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 14:28 CET

Skånska Fältrittklubben (SFK) har nu fått den bekräftade accepten från Skånska Travsällskapet om uppsägningen av samarbetsavtalet mellan parterna inom ramen för Jägersro trav & galopp.

Oaktat uppsägningen kommer föreningen Jägersro trav & galopp att leva vidare och därmed också föreningens skyldighet och mandat att anordna trav och galopptävlingar.

Skall föreningen upplösas kommer de ekonomiska konsekvenserna av detta i första hand regleras genom avtal, i andra hand genom beslut av ATG.

I uppsägningen av det befintliga samarbetsavtalet angav SFK följande:

”Trav- och galoppsporten i Skåneregionen står inför stora möjligheter och utmaningar i framtiden. Detta handlar bl.a. om utformning av den sportsliga agendan sett tillsammans med utformningsfrågor på anläggningssidan för en framtida tillväxt. Det finns flera synergieffekter inom sport, anläggning och ekonomi där sporterna även i framtiden kan lära och dra nytta av varandra.”

SFK är, liksom vad som angavs i tidigare uppsägning, av den uppfattningen att en dialog om hur Jägersroområdet kan fortsätta att utvecklas bör vara till fördel för samtliga inblandade parter.

Vi ser fram emot den dialogen och hoppas på att vi snarast kan sätta oss vid förhandlingsbordet.

Styrelsen Skånska Fältrittklubben

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy