Skip to main content

Pressmeddelande från Skånska Fältrittklubben

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2012 01:14 CET

Skånska Travsällskapets (STS) beslöt vid extrastämman den 15 februari 2012 om att STS kommer att fullfölja sin intention att avveckla galoppsporten från Jägersro och utträda ur den ideella föreningen Jägersro Trav och Galopp (JTG).

Det betyder att det mer än 100 år långa samarbetet mellan de två sporterna kommer att upphöra.

– Det är tråkigt att konstatera att detta är ett faktum, säger Jacqueline Henriksson, ordförande i Skånska Fältrittklubben - galoppens medlemsförening i JTG.

ATG har informerat SFK att ATG kommer att följa och verka för att de åtaganden som finns inom ramen för JTG fullföljs. ATG har en avgörande roll för såväl trav- som galoppsporten på Jägersro eftersom ATG bland annat har en viktig funktion i det s k JTG-samarbetet.

- Vi önskade förhandla om vissa punkter i ett nästan 30 år gammalt avtal mellan travet och galoppen i Skåne. Men STS har tydligt markerat att galoppen inte längre är önskvärd på Jägersro.

SFK har vid upprepade tillfällen informerat alla involverade parter i JTG-samarbetet att SFK aldrig haft för avsikt att lämna JTG.

- Vår ambition och förhoppning var hela tiden att förstärka och modernisera samarbetet så att Jägersro och de båda sporterna skulle utvecklas på bästa sätt. Samarbetet på Jägersro är också mycket ekonomiskt fördelaktigt för båda sporterna, fortsätter Jacqueline.

Ett nytt tillfälligt avtal kommer att upprättas mellan de tre parterna; STS, SFK och ATG. Detta avtal kommer att gälla fram till det datum då galoppen lämnar Jägersro.

För att säkerställa alla tänkbara alternativ, beroende på hur STS kommer att agera för att driva sin linje att avveckla galoppen från Jägersro, kommer SFK och Svensk Galopp att snarast tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjliga alternativ för galoppsportens framtid i Skåne.

Skånska Fältrittklubben, Jacqueline Henriksson

Du hittar högupplösta bilder från alla svenska galopptävlingar på 

www.svenskgalopp.smugmug.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera