Skip to main content

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 13:00 CET

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV, stöttar personer som förlorat en närstående genom våldsbrott. Nu tilldelas föreningen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. – Att mista någon genom mord, dråp eller misshandel innebär en enorm kris som kräver särskilda insatser från samhället, säger Ewa-Britt Gabrielsen, språkrör för RAV.

Mord, dråp eller vållande till annans död. Rent rättsligt finns det en mängd olika definitioner på våldsbrott som orsakar en annan persons död. För anhöriga till den dödade står dock en sak klar: en familjemedlem, släkting eller nära vän har berövats livet genom en annan människas våldsamma handlande.

– Utslaget i de domar som följer är ofta väldigt olika. Men vi som drabbas har det gemensamt att en annan person har dödat någon som står oss väldigt nära. Det är bland det värsta som kan hända. Vi vill vara ett stöd i de situationerna och påverka samhället så att anhöriga till våldsdödade får sina intressen tillvaratagna på ett tydligare sätt, säger Ewa-Britt Gabrielsen, språkrör för RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade.

Vill ha krissamordnare i samhället

RAV bildades 1996 och har efter en nystart för tio år sedan vuxit till att nu omfatta nästan 200 anhörigmedlemmar, samt ytterligare stödmedlemmar. Föreningen ordnar kontinuerliga träffar och arbetar förutom med direkt stödverksamhet också opinionsbildande för att skyddsnätet till anhöriga som drabbas ska fungera bättre.

– Vi vill bland annat att personer som drabbas ska ha rätt till en krissamordnare. Någon som kan finnas där som stöd genom hela den process som följer med inte bara olika rättegångar utan också sorg, ilska och saknad, säger Ewa-Britt Gabrielsen.

90-konto inger trygghet

När fler potentiella givare började visa intresse för RAV:s arbete blev det tydligt att föreningen behövde ett 90-konto, något som nu beviljats av Svensk Insamlingskontroll.

– Många organisationer ställer krav på att det ska finnas ett 90-konto för att de ska skänka pengar. Det signalerar säkerhet. De kontroller som genomförs av Svensk Insamlingskontroll är viktiga och ger också vägledning för oss i vårt arbete, säger Ewa-Britt Gabrielsen.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

2017 skänkte svenska folket 7,8 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2017 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                             lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument