Justitieråd blir ny ordförande för Svensk Insamlingskontroll

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 08:00 CET

Justitierådet Erik Nymansson har från den 1 januari 2019 utsetts till ny ordförande för Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Han har tidigare varit expeditions- och rättschef i Finansdepartementet och är sedan 2010 domare i Högsta förvaltningsdomstolen.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som bevakar givarens intresse och kontrollerar att medel som skänks till organisationer med 90-konto används till avsett ändamål utan oskäliga kostnader. De drygt 430 organisationerna med 90-konto samlade under 2017 in totalt 21,5 miljarder kronor.För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                             lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Justitierådet Erik Nymansson har från den 1 januari 2019 utsetts till ny ordförande för Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Han har tidigare varit expeditions- och rättschef i Finansdepartementet och är sedan 2010 domare i Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs vidare »

90-kontot går från 20 miljoner till 21 miljarder – på 75 år

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:00 CEST

90-kontot skapades under hösten 1943 av Näringslivets Granskningsnämnd och firar därför 75 år denna höst. 1980 ombildades organisationen till det som idag är Svensk Insamlingskontroll och i år uppmärksammas detta jubileum vid organisationens årliga seminarium. 1944 samlades det in 20 miljoner kronor, och 2017 samlades det in hela 21 miljarder kronor i Sverige.

Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:00 CEST

Ingen rätt till ombud och snårig juridik. Att överklaga ett besked från Skatteverket kan bli en kostsam historia. Därför vill Rättvis skatteprocess stötta privatpersoner och småföretagare i rättsmål mot myndigheten. Nu tilldelas stiftelsen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Anhörigas Riksförbund har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 08:00 CEST

De flesta måste någon gång i livet hjälpa en närstående vid sjukdom eller ålderdom. Ändå hamnar anhöriga ofta mellan stolarna i det svenska välfärdssystemet. Anhörigas Riksförbund arbetar med att förändra den situationen. Nu beviljas organisationen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Kurdistan Children's Fund, Insamlingsstiftelse förlorar sitt 90-konto

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 13:35 CEST

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit Kurdistan Children’s Fund, Insamlingsstiftelse rätten att använda sina 90-konton.

Föreningen Eternal i Sverige förlorar sitt 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 09:31 CEST

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit Föreningen Eternal i Sverige rätten att använda sina 90-konton.

Insamlingsstiftelsen för IVF har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 08:00 CEST

Tusentals svenskar genomgår varje år en IVF-behandling, eller provrörsbefruktning. Insamlingsstiftelsen för IVF vill hjälpa ofrivilligt barnlösa att finansiera den ofta dyra behandlingen. Nu tilldelas stiftelsen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Projekt Nima har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Project Nima vill reformera traditionellt bistånd. Genom att låta utsatta barn och unga i Ghanas slum sprida kunskap bland jämnåriga i Sverige stärks självkänslan och självständigheten. Nu tilldelas Project Nima 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Allmänheten i Sverige skänker mer än någonsin - Svensk Insamlingskontroll redovisar statistik för 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 07:00 CEST

Givmildheten och viljan att skänka gåvor till organisationer med 90-konto fortsätter att öka i Sverige. För 11:e året i rad visar resultatet från förgående år en ny rekordsumma. 2017 uppmättes summan av skänkta pengar till hela 21,3 miljarder kronor. – Det är helt fantastiskt att se, jag blir lika glatt överraskad varje år, säger Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör nu statistik för insamlingsåret 2017, baserat på rapportering från 90-kontonas innehavare, som är 433 stycken. Den totala summan har ökat med 7 procent - från 19,9 miljarder kronor föregående år till 21,3 miljarder kronor år 2017.

90-konto inger trygghet för privatpersoner

Genom åren har man sett ett ökat engagemang från allmänheten i Sverige att skänka pengar till organisationer som de har förtroende för. 2017 skänkte privatpersoner i Sverige 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto vilket är en ökning med 391 miljoner kronor från förgående år, och motsvarar en ökning med 5 procent. Gåvor från privatpersoner står för 45 procent av de totala insamlingsintäkterna. Att gåvorna till organisationer med 90-konto fortsätter att öka bland privatpersoner visar att svenska folket värderar Svensk Insamlingskontrolls oberoende granskning och känner sig trygga i att pengarna går till det ändamål som de är avsedda för.

– Att en organisation har 90-konto är otroligt viktigt i alla former av samarbeten. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logo kan på så sätt stärka organisationen och öka trovärdigheten, berättar Tommy.

Företag skänker mer

Även företag i Sverige skänker mer. Summan har ökat med 100 miljoner kronor från förgående år, viket motsvarar en ökning med 8 procent. Företagens andel av de totala insamlingsintäkterna uppgår till 8 procent av skänkta pengar år 2017.

– Företagen stärker sina egna varumärken när de skänker pengar till organisationer med 90-konto och det är kul att se att givandet ökar från bolagen men andelen insamlingsintäkter är fortfarande på en låg nivå. 90-kontot kan ses som en dörröppnare för organisationer i form av samarbeten eftersom det inger ett förtroende. Detta är ett kvitto på att även företag litar på att organisationer med 90-konto ser till att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader, avslutar Tommy.

För mer utförlig statistik med flerårsöversikt, vänligen hämta dokument här:www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad     08-783 80 61   lh@insamlingskontroll.se

Tommy Jonsson  08-783 80 63   tj@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Givmildheten och viljan att skänka gåvor till organisationer med 90-konto fortsätter att öka i Sverige. För 11:e året i rad visar resultatet från förgående år en ny rekordsumma. 2017 uppmättes summan av skänkta pengar till hela 21,3 miljarder kronor. – Det är helt fantastiskt att se, jag blir lika glatt överraskad varje år, säger Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk Insamlingskontroll.

Läs vidare »

Fyrbåksexpressen har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:00 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • lhiv@iounsxkamoolibnngkaskjtonjitrzpolikl.lrseok
  • 08-7838061

Om Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Adress

  • Svensk Insamlingskontroll
  • Box 55961
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige