E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Talita och Stiftelsen Dispurse.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Föreningen Furuboda Åhus har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Föreningen Furuboda Åhus.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Stiftelsen för Östersjölaxen har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stiftelsen för östersjölaxen.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Föreningen Eternal i Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Föreningen Eternal i Sverige.

Media no image

Gåvor från allmänheten ökar och når ny rekordnivå - Svensk Insamlingskontroll presenterar statistik för 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 08:00 CEST

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto fortsätter att öka och under 2016 uppgick gåvorna från privatpersoner till 7,2 miljarder kronor.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag statistik för insamlingsåret 2016 som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Det finns idag 425 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet i Sverige.

Insamlingsorganisationernas totala intäkter uppgick till 19,8 miljarder kronor, det är en ökning mot föregående år med 324 miljoner kronor. Allmänhetens givande når ny rekord- nivå och uppgår till 7,2 miljarder kronor, en ökning med 100 miljoner kronor mot föregående år, där en förklaring till ökningen utgörs av fortsatta flyktingströmmar. Bidragen från näringslivet och andra organisationer fortsätter också att öka.

-Det är mycket glädjande med en fortsatt ökad givmildhet, att allmänhet och övriga givare uppvisar ett stort förtroende för organisationer med 90-konto och att givandet till dessa når nya rekordnivåer. Det visar också att behovet av kontroll är mycket viktigt, att organisationerna har ordning på sin ekonomi, hur gåvorna används och att ett det finns ett högt förtroende för att skänka gåvor och bidrag till organisationer med 90-konto, säger controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll.

Allmänheten och övriga givare har blivit mer medvetna om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Utförligare statistik med flerårsöversikt finns att hämta på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Controller Tommy Jonsson, 08-783 80 63

tj@insamlingskontroll.se

Kanslichef Lena Hörnblad, 08-783 80 61

lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto fortsätter att öka och under 2016 uppgick gåvorna från privatpersoner till 7,2 miljarder kronor.

Läs vidare »
E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Elia och From One To Another.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Tre nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Män för jämställdhet, Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige och Unite 2 Learn.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Media no image

Insamlingsstiftelsen Perus vänner har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen Perus vänner.

Insamlingsstiftelsen Perus vänners ändamål är att insamla och fördela medel för att understödja, starta och utveckla humanitär hjälpverksamhet såsom att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Hjälpverksamheten ska huvudsakligen vara riktad mot barn, ungdomar och familjer boende i Inkas Heliga Dal i Peru.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
 • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
 • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar
 • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.
 •                                                                                                                                              

   

  2015 skänkte svenska folket 7,1 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2015 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se


  För frågor kontakta:

  Lena Hörnblad, 08-783 80 61                        lh@insamlingskontroll.se

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen Perus vänner

  Läs vidare »
  Ghzaqcn3ikigt7wd8prp

  Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 08:00 CEST

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Espersen Foundation och Ung Cancer.

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • lh@insamlingskontroll.se
  • 08-7838061

  Om Svensk Insamlingskontroll

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Adress

  • Svensk Insamlingskontroll
  • Box 55961
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige