E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Sveriges Hembygdsförbund har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 08:00 CET

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Sveriges Hembygdsförbund.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Out of Ashes har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 08:00 CET

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Out of Ashes.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 07:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning och Riksförbundet Noaks Ark.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Riksförbundet Svensk Trädgård har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Riksförbundet Svensk Trädgård.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Barnens Framtid har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Barnens Framtid.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Talita och Stiftelsen Dispurse.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Föreningen Furuboda Åhus har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Föreningen Furuboda Åhus.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Stiftelsen för Östersjölaxen har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stiftelsen för östersjölaxen.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Föreningen Eternal i Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Föreningen Eternal i Sverige.

Media no image

Gåvor från allmänheten ökar och når ny rekordnivå - Svensk Insamlingskontroll presenterar statistik för 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 08:00 CEST

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto fortsätter att öka och under 2016 uppgick gåvorna från privatpersoner till 7,2 miljarder kronor.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag statistik för insamlingsåret 2016 som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Det finns idag 425 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet i Sverige.

Insamlingsorganisationernas totala intäkter uppgick till 19,8 miljarder kronor, det är en ökning mot föregående år med 324 miljoner kronor. Allmänhetens givande når ny rekord- nivå och uppgår till 7,2 miljarder kronor, en ökning med 100 miljoner kronor mot föregående år, där en förklaring till ökningen utgörs av fortsatta flyktingströmmar. Bidragen från näringslivet och andra organisationer fortsätter också att öka.

-Det är mycket glädjande med en fortsatt ökad givmildhet, att allmänhet och övriga givare uppvisar ett stort förtroende för organisationer med 90-konto och att givandet till dessa når nya rekordnivåer. Det visar också att behovet av kontroll är mycket viktigt, att organisationerna har ordning på sin ekonomi, hur gåvorna används och att ett det finns ett högt förtroende för att skänka gåvor och bidrag till organisationer med 90-konto, säger controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll.

Allmänheten och övriga givare har blivit mer medvetna om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Utförligare statistik med flerårsöversikt finns att hämta på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Controller Tommy Jonsson, 08-783 80 63

tj@insamlingskontroll.se

Kanslichef Lena Hörnblad, 08-783 80 61

lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto fortsätter att öka och under 2016 uppgick gåvorna från privatpersoner till 7,2 miljarder kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • lh@insamlingskontroll.se
  • 08-7838061

Om Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Adress

  • Svensk Insamlingskontroll
  • Box 55961
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige