E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Elia och From One To Another.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Tre nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Män för jämställdhet, Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige och Unite 2 Learn.

E4rctwsa5u5fe4sjcedx

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Media no image

Insamlingsstiftelsen Perus vänner har beviljats 90-konto

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen Perus vänner.

Insamlingsstiftelsen Perus vänners ändamål är att insamla och fördela medel för att understödja, starta och utveckla humanitär hjälpverksamhet såsom att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Hjälpverksamheten ska huvudsakligen vara riktad mot barn, ungdomar och familjer boende i Inkas Heliga Dal i Peru.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
 • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
 • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar
 • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.
 •                                                                                                                                              

   

  2015 skänkte svenska folket 7,1 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2015 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se


  För frågor kontakta:

  Lena Hörnblad, 08-783 80 61                        lh@insamlingskontroll.se

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen Perus vänner

  Läs vidare »
  Ghzaqcn3ikigt7wd8prp

  Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 08:00 CEST

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Espersen Foundation och Ung Cancer.

  Ghzaqcn3ikigt7wd8prp

  Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:00 CEST

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Kurdistan Children’s Fund, Insamlingsstiftelse och Föreningen Emmaus Fredriksdal.

  Ssopc6pj6bked8vnltzc

  Svenska FN-förbundet har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 08:00 CET

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Svenska FN-förbundet.

  Ssopc6pj6bked8vnltzc

  Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 08:00 CET

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen Choice och Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige.

  Ssopc6pj6bked8vnltzc

  Missing People Sweden har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:00 CET

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Missing People Sweden.

  Ssopc6pj6bked8vnltzc

  Stiftelsen Sällsyntafonden har beviljats 90-konto

  Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 08:00 CET

  Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stiftelsen Sällsyntafonden.

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • lh@ivnibnsambctuaflingreskontrolalqkhel.exse
  • 08-7838061

  Om Svensk Insamlingskontroll

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Adress

  • Svensk Insamlingskontroll
  • Box 55961
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige