Svensk Scenkonst och Teaterförbundet utvecklar samarbetet mot sexuella trakasserier

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 12:00 CEST

I dag presenterade Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin slutrapport, ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring”. Kommissionens rapport visar att det finns en genuin vilja till förändring.

I rapporten lyfter kommissionen flera faktorer som orsakat den tystnadskultur som rått bland annat informella maktstrukturer. Kommissionen presenterar också en rad förslag och rekommendationer som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst nu kommer att arbeta med.

- Vi ska ta vara på den förändringsvilja som nu finns i hela branschen och arbeta mot tystnadskulturen. Kommissionens rapport är ett bra underlag i det fortsatta arbetet med att öka kunskapsnivån hos medarbetare och chefer. Våra ledstjärnor i det fortsatta arbetet är öppenhet och samsyn, säger Stefan Forsberg, ordförande i Svensk Scenkonst.

- Jag är oerhört stolt över de medlemmar som i höstas tog steget och berättade om sina erfarenheter. Målet med det partsgemensamma arbetet ska vara en absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Vi måste visa uthållighet i denna fråga, vilket kommissionen också understryker, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst kommer nu att intensifiera det gemensamma arbetet mot sexuella trakasserier. En särskilt viktig roll får organisationernas partsgemensamma råd, som kommer att bereda flera av förslagen och driva förändringsarbetet framåt. Det gemensamma arbetet ska, bland chefer och medarbetare, öka kunskapen om hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier. 

Rapporten finns att ladda ner på:

www.svenskscenkonst.se

www.teaterforbundet.se

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

I dag presenterade Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin slutrapport, ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring”. Kommissionens rapport visar att det finns en genuin vilja till förändring.

Läs vidare »

Pressinbjudan 17 april 2018:Rapportering från kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 11:00 CEST

Tisdagen den 17 april presenterar kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin rapport. Kommissionen tillsattes av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film i syfte att intensifiera arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier inom scenkonsten.

Som underlag har kommissionen bland annat haft de enkäter som skickats ut till arbetsgivare och anställda inom scenkonsten. Sifo/Kantar medverkar i mötet och redogör för resultatet.

Ledamöter i kommissionen är:

 • Anna Wahl (ordförande), professor Genus, organisation och ledning och vicerektor för Jämställdhet och värdegrund, KTH
 • Michael Bjerkhagen, verksamhetschef Stadsmissionen, kyrkoherde i Kungl. Hovförsamlingen
 • Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Kurt Eriksson, före detta chefsjurist vid Medlingsinstitutet
 • Medverkar gör även Stefan Forsberg, ordförande i Svensk Scenkonst och Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

  Tid: tisdag 17 april, kl. 10.00 – 12.00 – kaffe serveras från 09.30

  Plats: Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, Kungsgatan 43 

  Efter presentationen finns kommissionen och ordförandena tillgängliga för intervjuer.

  För mer information och anmälan kontakta:

  Annika af Trolle, 070 420 2775, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se

  Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

  Tisdagen den 17 april presenterar kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin rapport. Kommissionen tillsattes av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film i syfte att intensifiera arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier inom scenkonsten.

  Läs vidare »

  Uttalande med anledning av Benny Fredrikssons bortgång

  Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2018 12:09 CET

  Svensk Scenkonst sörjer Benny Fredrikssons alltför tidiga bortgång. Benny var i decennier en betydelsefull kraft inom svenskt teaterliv. Han gjorde även stora insatser för scenkonsten i stort.

  Våra tankar går idag till Bennys familj och närmast anhöriga, säger Svensk Scenkonsts ordförande Stefan Forsberg och vd Mikael Brännvall i ett gemensamt uttalande.

  Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

  Svensk Scenkonst sörjer Benny Fredrikssons alltför tidiga bortgång. Benny var i decennier en betydelsefull kraft inom svenskt teaterliv. Han gjorde även stora insatser för scenkonsten i stort. Våra tankar går idag till Bennys familj och närmast anhöriga, säger Svensk Scenkonsts ordförande Stefan Forsberg och vd Mikael Brännvall i ett gemensamt uttalande.

  Läs vidare »

  Ny kommission mot trakasserier inom scenkonsten

  Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 10:00 CET

  I dag presenterade Teaterförbundet och Svensk Scenkonst sin gemensamma gransknings- och åtgärdskommission för att komma tillrätta med de sexuella trakasserier och andra kränkningar som rapporterats inom scenkonsten. Ordförande blir Anna Wahl, professor och vicerektor på KTH, med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete och genusforskning.

  – Nu arbetar vi för att uppnå en långsiktig och djupgående förändring. Det ska vara nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkningar på våra arbetsplatser. Därför är det glädjande att vi har fått en så kompetent kommission som nu ska inleda sitt arbete säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

  – Vi inser att arbetet bara har börjat och måste vara väldigt öppna och ärliga i detta arbete. När kommissionen presenterar sin slutrapport med förslag på åtgärder blir det nästa stora steg i arbetet med att komma till rätta med trakasserier och kränkningar, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

  Ledamöter i kommissionen:

  • Anna Wahl (ordförande), professor Genus, organisation och ledning och vicerektor för Jämställdhet och värdegrund, KTH
  • Michael Bjerkhagen, verksamhetschef Stadsmissionen, kyrkoherde i Kungl. Hovförsamlingen
  • Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm.
  • Kurt Eriksson, före detta chefsjurist vid Medlingsinstitutet

  Kommissionen ska bland annat analysera de bakomliggande faktorerna till den så kallade ”tystnadskultur” som i vissa fall tycks omgärda scenkonstområdet och föreslå åtgärder för hur denna kultur kan brytas.

  Förutom att försöka ta reda på vad trakasserierna beror på ska kommissionen rekommendera åtgärder för att uppnå en långsiktig attitydförändring. I uppdraget ingår även att identifiera strukturella hinder och att ge förslag på hur dessa ska motverkas.

  Som ett led i arbetet genomförs särskilda undersökningar ur såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektiv. Kommissionen kommer också att inhämta kunskaper och synpunkter från branschen genom intervjuer, sakkunnigutlåtanden, seminarier och studier av tidigare utredningar.

  – Sexuella trakasserier är i grunden ett uttryck för ojämställdhet. Vi kommer att ta avstamp i de vittnesmål som framkommit i samband med Metoo för att undersöka hur den rådande tystandskulturen kan brytas, säger Anna Wahl, ordförande för gransknings- och åtgärdskommissionen.

  Kommissionen ska redovisa sitt arbete i en skriftlig rapport i april 2018.


  Kontakt

  Anna Wahl, ordförande för gransknings- och åtgärdskommissionen

  Mejl: anna.wahl@itm.kth.se


  Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst

  Kontakta Magdalena Bergfors, Administrativ chef Svensk Scenkonst

  Mobil: 070-420 27 73

  Mejl: magdalena.bergfors@svenskscenkonst.se


  Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film

  Kontakta Åse Axberg, kommunikationsansvarig Teaterförbundet för scen och film

  Mobil: 070-598 12 67

  Mejl: ase.axberg@teaterforbundet.se

  Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

  I dag presenterade Teaterförbundet och Svensk Scenkonst sin gemensamma gransknings- och åtgärdskommission för att komma tillrätta med de sexuella trakasserier och andra kränkningar som rapporterats inom scenkonsten. Ordförande blir Anna Wahl, professor och vicerektor på KTH, med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete och genusforskning.

  Läs vidare »

  Pressinbjudan 18/1: Teaterförbundet och Svensk Scenkonst presenterar kommission mot trakasserier

  Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 14:30 CET

  Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har tillsatt en gemensam
  gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och
  andra kränkningar inom vårt område.

  Med anledning av detta bjuder vi in till en gemensam pressträff där vi presenterar
  kommissionen och dess uppdrag samt svarar på frågor om kommissionens syfte och
  omfattning. Ordförande för kommissionen samt ledande företrädare för Teaterförbundet för
  scen och film samt Svensk Scenkonst kommer att delta.

  Deltagare:

   Ordförande för kommissionen
   Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film
   Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst

  På plats finns även Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst och Mika Romanus,
  förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film.

  Tid: torsdag 18 januari klockan 8.30 – 9.30
  Plats: Kaplansbacken 2, Stockholm, lokal: Stallet (på gården)
  *Obs. Föranmälan görs till: ase.axberg@teaterforbundet.se

  Kontakt
  Åse Axberg, kommunikationsansvarig, Teaterförbundet för scen och film
  ase.axberg@teaterforbundet.se
  070-598 12 67

  Magdalena Bergfors, administrativ chef, Svensk scenkonst
  magdalena.bergfors@svenskscenkonst.se
  070-420 27 73

  Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

  Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har tillsatt en gemensam gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och andra kränkningar inom vårt område.

  Läs vidare »

  Teaterförbundet och Svensk Scenkonst tillsätter gransknings- och åtgärdskommission

  Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 15:35 CET

  Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har beslutat att tillsätta en gemensam gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och andra kränkningar inom vårt område. Dessutom planerar vi enkätundersökningar ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv.

  Anslag till digitalisering viktig signal i årets kulturbudget

  Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:31 CEST

  ​Årets budgetproposition innebär att regeringen höjer kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Svensk Scenkonst välkomnar alla medel som tillförs kulturen och noterar särskilt den tydliga skrivningen avseende vikten av ett rikt och mångfacetterat kulturliv.

  Stor satsning på lärande inom scenkonsten

  Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:14 CEST

  Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film tar nu gemensamt krafttag för att säkra och bredda kompetensförsörjningen inom scenkonsten. Nyligen beviljades organisationerna 3,5 miljoner kronor av Skolverket för att stärka lärandet inom branschen och för att introducera fler ungdomar till scenkonstens olika yrken genom handledarledd praktik.

  Fokus på upphovsrätt och digitalisering när scenkonstbranschen samlas

  Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:25 CEST

  Svensk Scenkonsts branschdagar och stämma - årets största sammankomst för ledare och beslutsfattare inom scenkonstbranschen äger rum 3-4 maj i Helsingborg. I fokus står upphovsrätt och digitalisering.

  Svensk Scenkonst kritiska till Kulturskoleutredningens betänkande

  Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 16:00 CET

  Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst ställer sig kritiska till flera av Kulturskoleutredningens förslag. Organisationen anser framför allt att utredningen saknar ett perspektiv kring den roll som kulturskolorna spelar för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom scenkonsten.

  Svensk Scenkonst är remissinstans för utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69” och har idag skickat in sitt remissvar till Kulturdepartementet. I remissvaret skriver Svensk Scenkonst bland annat att gruppundervisning som norm samt utredningens syn på Kulturskolan som en mötesplats och fritidsverksamhet riskerar att avsevärt minska kvaliteten på undervisningen, i synnerhet för orkestermusiken.

  – Våra medlemmar vittnar idag om en stor brist på framför allt orkestermusiker som håller en hög internationell klass. Kulturskolorna är nästan de enda aktörerna som erbjuder barn och unga möjlighet att utöva orkestermusik, det är därför centralt att denna verksamhet håller en hög kvalitet och ger eleverna en bra utbildning, säger Stefan Forsberg, ordförande, Svensk Scenkonst.

  Bland utredningens förslag finns ett bidrag till spetskompetens på fem miljoner kronor. Men Svensk Scenkonst vill se ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att ta fram fungerande vägledning för hur alla kulturskolor ska kunna tillhandahålla en verksamhet med både bredd och spets. Ett uppdrag som Svensk Scenkonst anser bör ges till det kulturskolecenter som utredningen föreslår inrättas.

  – Bidraget på fem miljoner kommer inte räcka för att tillfredsställa det framtida kompetensbehovet inom scenkonsten. Dessutom finns det ett krav på att utbildningen måste vara nationell, något som vi tror kommer att minska kommunernas incitament att ansöka om bidraget. Vi anser att samtliga kommuner bör tillhandahålla både en bredd- och spetsverksamhet, men det kräver också stöd och vägledning, fortsätter Stefan Forsberg.

  Utredningen föreslår även att kulturskolorna ska ha som mål att erbjuda barn och ungdomar tre eller fler konstområden. Bland annat är det ett krav för att kommunerna ska kunna ansöka om det föreslagna utvecklingsbidraget på 200 miljoner kronor. Svensk Scenkonst menar i sitt remissvar att det i grunden är bra att utredningen vill tillgängliggöra kulturskolan för fler, men att populära konstområden bör prioriteras framför nya konstuttryck.

  – Idag finns en stor efterfrågan på redan befintliga konstområden. På åttio procent av kulturskolorna står barn i kö för att spela gitarr, piano och slagverk samt sång/kör. Även till orkesterinstrumenten har en dryg tredjedel av kulturskolorna kö. Vi tycker därför att bidraget ska kunna användas för att korta köerna och på så sätt inkludera fler i kulturskolans verksamhet, avslutar Stefan Forsberg.

  Ta del av hela Svensk Scenkonsts remissvar här.

  För mer information, kontakta:
  Stefan Forsberg, ordförande, Svensk Scenkonst
  E-post: stefan.forsberg@konserthuset.se
  Telefon: 070-786 02 50

  Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

  ​Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst ställer sig kritiska till flera av Kulturskoleutredningens förslag. Organisationen anser framför allt att utredningen saknar ett perspektiv kring den roll som kulturskolorna spelar för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom scenkonsten.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • anofniydkagh.ashf.uvtraiolrklejy@suevebinsekksikcegcnkwjonncstsb.suzezt
  • 070-420 27 75

  Om Svensk Scenkonst

  Det här är Svensk Scenkonst

  Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

  Adress

  • Svensk Scenkonst
  • Birger Jarlsgatan 39 1 tr
  • Box 1778 SE-111 87 Stockholm
  • Vår hemsida

  Länkar