Skip to main content

Ponnytravet blir en del av Svensk Travsport

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 07:00 CET

Ponnytravet och det stora travet närmar sig varandra allt mer. I dag arrangeras ponnysporten av lokala ponnyklubbar i den egna organisationen Svenska Ponnytravförbundet (SPTF). Planen är nu att travbanorna och Svensk Travsport tar över verksamheten för ponnytravsporten år 2013 med en stegvis övergång från nästa år.

Formellt sett ska Svensk Travsports styrelse den 14 december fatta beslut om planen för ett övertagande av ponnytravet. SPTF måste därefter vid två på varandra följande möten under 2012 ta ställning i frågan.

– Vårt mål är att det ska bli lättare och roligare att hålla på med ponnytrav. För de aktiva, för klubbarna och för alla som under många år burit ponnytravet på sina axlar med massor av ideellt arbete. Det finns en mängd saker vi vill genomföra och önskelistan är lång, men jag har ett stort stöd från både Svensk Travsport och SPTF som verkligen ser detta som ett viktigt projekt, säger Rikard Sjöberg, som under året arbetat som projektledare för att integrera ponnytravet i Svensk Travsport.

Arbetet redan påbörjat

Planerna på att gå samman har funnits under flera år och redan i dag har Svensk Travsport ett kansli för ponnytravet. Travbanorna har under året hjälpt ponnytravklubbarna med startanmälningar och 2012 samordnas organisationernas arbete ännu mer. Tanken är att SPTF från år 2013 ska vara enbart en intresseorganisation.

– Jag tror väldigt starkt på att Svensk Travsport och banorna arrangerar ponnytravtävlingarna, och att Svensk Travsport driver utvecklingen av ponnytravet i alla delar, precis som för stora travet. Svensk Travsport och travbanorna har i dag helhetsansvar för ungdomsverksamheten och då känns det naturligt att det ansvaret även gäller ponnytravet. Vi har också sedan flera år ett gott samarbete med Svensk Travsports utbildnings- och ungdomsverksamhet och det känns självklart att ponnytravet ingår som en del av deras arbete, säger SPTF:s ordförande Arne Florqvist.

– Vi är redan i dag en av de så kallade basorganisationerna inom travet, och vi kommer även i fortsättningen att fortsätta vara med och påverka sportens beslut, lovar Arne Florqvist.

Att de ideella krafternas glöd nu kommer att falna är inget Arne Florqvist tror.

– När klubbarna slipper det tidskrävande jobbet att få ihop tävlingsdagarna kan de i stället ägna sig åt det roliga jobbet att möta barn och ungdomar och arbeta för de ska trivas i ponnytravet, menar Arne Florqvist.

Även Svensk Travsports ungdomsansvariga Sara Strömberg ser stora fördelar med att ponnytravet blir en del av Svensk Travsports verksamhet.

– Vi tror att en integrering av ponnytravet gör att vi kan arbeta mer kraftfullt med att skapa en ungdomsverksamhet som ser till barns och ungdomars förutsättningar, tar deras åsikter på allvar och som långsiktigt får dem att stanna i travsporten.

Planerade förändringar

2012
I tävlingsverksamheten kommer ponnykuskarna att märka några förändringar redan 2012.

  • Barn som är 12 år eller yngre kommer inte längre att tävla om prischeckar eller prispengar. Startavgifterna tas bort för kuskar som är 12 år eller yngre.
  • Ponnykörlicensutbildningen kommer att ske i travskolornas regi enligt Svensk Travsports licensbestämmelser.
  • Tävlingsdagsplaneringen kommer att skötas centralt.
  • Alla propositioner kommer att skrivas centralt.

2013
De stora förändringarna kommer förhoppningsvis att märkas från 2013. Då får ponnytravet ta del av stortravets administrativa verktyg så att alla prispengar, insatser och avgifter hanteras elektroniskt. Dessutom hoppas Svensk Travsport kunna välkomna ponnytravarna på travsport.se under 2013 så att uppgifter kan hittas på webbplatsen och att startanmälan också sker där.

För ytterligare information

Rikard Sjöberg
Ponnysportchef, Svensk Travsport
Telefon: 08-627 22 56
Mobil: 070-20 33 624
E-post: rikard.sjoberg@travsport.se

Travsport i världsklass – tillgänglig för alla
Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. För oss står hästen i centrum och vi värnar om våra hästar med kunskap, kärlek och respekt. Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför våra viktigaste uppdrag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy