Skip to main content

Svensk Travsport inför nytt hästvälfärdsprogram

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:16 CET

En travhäst ska leva ett bra hästliv. Det är utgångspunkten för Travarhälsan som är ett nytt och mycket omfattande hästvälfärdsprogram som nu införs i den svenska travsporten. Travarhälsan kommer att kvalitetssäkra djurskydd, smittskydd, hållbarhet och antidopningsarbete.

Svensk Travsports djurskyddsarbete är i en internationell jämförelse redan idag ledande inom hästsporten.

– Vi ska bli ännu bättre att se till att våra hästar har ett bra liv. Första steget är att införa ett egenkontrollprogram som riktar sig till samtliga våra tränare och omfattar all tränings- och tävlingsverksamhet med travhästar inklusive dess hästhållning, säger Svensk Travsports chefsveterinär Göran Åkerström (bilden).

Omfattande förbättringar

Den nuvarande kontrollen med banveterinärer, som bedömer hästarna före tävlingarna och travsportens egna licenskommittéers inspektioner av träningscamper och stall har brister och blir nu föremål för omfattande förbättringar.

– Ja, nuvarande ordning håller inte längre. Travarhälsan är ett hästvälfärdsprogram som är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär ökade krav på tränarna att säkerställa att hästarna och utrustning är i skick för träning och tävling. En checklista, så kallad egenkontroll av hästarnas hälsa, ligger till grund och som ett led inför vi även särskilda funktionärer med uppgift att göra stickprovskontroller på hästar och utrustning, säger Göran Åkerström.

Tränarna får också ansvar att intyga att kontrollen är genomförd innan man tävlar med sin häst. Därmed skapas också värdefull statistik, som visar hur travet tar han om hästarna och blir ett redskap för att upptäcka problem och snabbt sätta in åtgärder.

Svensk Travsport har tagit fram Travarhälsan i nära samarbete travtränarna, aktiva, funktionärer och veterinärer. En bra dialog med Jordbruksverket och experthjälp från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har också varit till stor hjälp.

En bra modell

– Våra travhästar sköts generellt mycket bra i Sverige och kontrolleras självklart redan nu före träning och tävling. En del kommer säkert tycka att det här är krångligt och onödigt till en början, men med det här egenkontrollsystemet får alla tränare en bra metod att gå igenom sin häst på ett systematiskt sätt med hjälp av en checklista. Därmed minskar risken för misstag och man förebygger skador, säger Stig H Johansson.

Under våren och sommaren genomför Svensk Travsport utbildningar på flera platser i landet och målsättningen är att egenkontrollen i samband med tävling ska börja gälla i september 2013.

För ytterligare information:

Göran Åkerström
Chefsveterinär, Svensk Travsport
Telefon: 08-627 20 87
Mobil: 070-527 20 87
E-post: goran.akerstrom@travsport.se

Travsport i världsklass – tillgänglig för alla
Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. För oss står hästen i centrum och vi värnar om våra hästar med kunskap, kärlek och respekt. Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför våra viktigaste uppdrag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy