Skip to main content

ANVÄNDNINGEN AV FISKMJÖL MÅSTE BEGRÄNSAS

Blogginlägg   •   Jun 03, 2019 08:25 CEST

Fiskmjöl som används som foder till andra djur bidrar till utfiskning av haven.

Fiskmjöl som används som foder till andra djur bidrar till utfiskning av haven. Varje år fiskas 15 miljoner ton fisk upp för att användas i foder till andra djur. Detta är inte hållbart ochSvenskt Sigill har därför helt valt bort fiskmjöl till kycklingar och kraftigt begränsat användningen till fiskuppfödning på land.

En allt större andel av marina fiskbestånd klassas som överfiskade, vilket innebär att bestånden inte längre återhämtar sig. Enligt en sammanställning från FAO passerade andelen överfiskade bestånd 33% globalt och 62% utanför Peru och Chiles kust i Stilla Havet år 2015. Dessutom är fisket ensidigt fokuserat på ett fåtal arter, vilket riskerar störa ekosystemen. Konsekvenserna av överfiskade bestånd är många och betydligt allvarligare än vad man kan tro. Förutom att arters fortlevnad hotas och havens ekosystem störs så innebär överfiskade fiskbestånd en långsiktig minskning i fiskproduktion vilket ger omfattande ekonomiska och sociala effekter.

Mer fiskfoder behövs

En allt större andel av den fisk som konsumeras i världen har odlats och denna utveckling förväntas öka. Men ofta krävs fler kilogram vildfångad fisk i foder för varje kilogram odlad fisk som produceras. Alltså man stoppar in mer fisk än vad man faktiskt får ut. Detta är inte en hållbar utveckling.

Många insatser har gjorts globalt för att minska användningen av fiskmjöl i foder till fisk, exempelvis genom att ersätta fiskmjöl med vegetabiliskt protein och genom att optimera användningen av fiskmjöl vid särskilda tillväxtstadier. Dessa åtgärder är på många sätt positiva men det är fortfarande inte hållbart om det går åt mer fisk i foder än vad som produceras. Alternativa råvaror krävs. I Sverige har projekt utförts där man framställer foderråvaror av bland annat proteinrika musslor, sjöpungar och insekter. Men fortfarande saknas ett kommersiellt foder till fisk som innehåller dessa råvaror.

Insatser har dessutom gjorts för att öka utnyttjandet av biprodukter vid framställning av fiskmjöl, från till exempel rens som blir över från beredning av fisk. Det är bra att allt mer av fisken tas tillvara, samtidigt har fiskmjöl från biprodukter ett högt ekonomiskt värde. Därför är det viktigt att säkerställa att inte bara fiskmjöl som producerats av hel fisk är certifierad utan även det fiskmjöl som är producerat av biprodukter. Att efterfråga certifierat fiskmjöl och fiskolja (t.ex. MSC eller IFFO RS) kan i hög grad påverka vilken typ av fiske som bedrivs.

Svenskt Sigill kräver en kraftig begränsning

Certifiering enligt Svenskt Sigill tillåter inget fiskmjöl i foder till slaktkyckling eller värphöns. När det gäller den nya certifieringen för uppfödning av fisk och skaldjur som föds upp på land, som vi lanserar i september, har vi infört tuffa krav för att begränsa mängden fiskmjöl och fiskolja i fodret. Kvoten fisk in: fisk ut ska vara mindre än 1:1, alltså det ska gå åt mindre än 1 kilogram fisk för varje kilogram som produceras.

Vi kräver även att man, med några få undantag, ska använda sig av certifierat fiskmjöl och fiskolja. Detta innebär bland annat att fiskerierna kontrolleras och följer reglerna för miljön och vilda fiskbestånd. På sikt hoppas vi att fiskmjölet kan minska ännu mer eller ersättas med nya hållbara proteinfodermedel som möjliggör en produktion med så liten påverkan på miljön som möjligt.

/Maja Forssell, projektledare och ansvarig för fisk- och skaldjurscertifiering Sigill Kvalitetssystem

010-184 43 98

maja.forssell@sigill.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.