This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Jury för Årets Klimatbonde från vänster: Paul Svensson, Helena Allard, Ulf Sonesson, Anna Richert
Jury för Årets Klimatbonde från vänster: Paul Svensson, Helena Allard, Ulf Sonesson, Anna Richert

Nyhet -

Höjdarjury utser Årets Klimatbonde

För andra året i rad kommer Svenskt Sigill Klimatcertifierad att hylla den bonde som har gjort mest för att minska sin klimatpåverkan. Till vår hjälp har vi en riktig höjdarjury. Flera av Sveriges kunnigaste inom mat och klimat nämligen Anna Richert Världsnaturfonden WWF, Paul Svensson TV-kock med hållbarhetsfokus, Ulf Sonesson forskningschef på RISE och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill ingår i juryn.

Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna men i diskussionen om vilken mat som är bäst ur klimatsynpunkt, glöms bonden ibland bort. Genom de förändringar som gjorts och som fortfarande görs har svensk primärproduktionen blivit världsledande. Det vill vi på Svenskt Sigill uppmärksamma. Är du den bästa av de bästa? Anmäl dig till priset Årets klimatbonde!

Svenskt Sigill Klimatcertifierad vill lyfta de goda exemplen och bidra till en hållbarare och mer klimatsmart värld.

Kriterier för Årets Klimatbonde:

  • Du är en primärproducent, det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas.
  • Du har din produktion i Sverige.
  • Du arbetarmålmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan.
  • Du är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. Du har en koldioxidsnål produktion.
  • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
  • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Mer om juryn

Anna Richert är matexpert på Världsnaturfonden WWF och syns ofta i både TV och tidningar kring frågor om mat och klimat. Anna har en väldigt bred kunskap om matens klimatpåverkan och hur vi kan få en hållbarare matproduktion.

Paul Svensson är en kock med stort fokus på hållbarhet. Han driver restaurangen på Fotografiska i Stockholm och är en krögare i världsklass. Du känner säkert igen honom från TV-programmen Maträddarna och Sveriges yngsta mästerkock.

Ulf Sonesson är forskningschef för enheten Jordbruk och livsmedel på RISE – Research Institutesof Sweden. Expert inom hållbar livsmedelsproduktion.

Helena Allard är hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem och ansvarar bland annat för Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Hon är husdjursagronom och kunnig inom alla miljöfrågor som rör svensk primärproduktion. Nominerad till årets Naturvårdspris av SLU Artdatabanken.

Tidplan för priset:

  • Anmäl ditt intresse att vara med i tävlingen tillsammans med en kort motivering senast 15 april till info@sigill.se
  • Ett antal nominerade kommer att utses under maj månad.
  • De nominerade kommer i nästa steg att få skicka in ytterligare information och fylla i ett formulär om hur de jobbar klimatsmart i sin verksamhet.
  • Juryn utser vinnaren som presenteras i september

Relaterade länkar

Ämnen


Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Presskontakt

Relaterat material