Skip to main content

Växtskyddsmedel på jordgubbar och andra bär: vad säger märkningen Svenskt Sigill?

Nyhet   •   Dec 15, 2015 15:48 CET

Utan växtskyddsmedel så långt det är praktiskt möjligt

Regelverket för hur produktionen ska gå till för att maten ska få bära märkningen Svenskt Sigill utvecklas ständigt. Jordgubbar och andra bär märkta med Svenskt Sigill kommer från en odling som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå.

Mer detaljerat bygger certifierad odling av jordgubbar, men även andra bär, frukter och grönsaker, på ett odlingssystem som kallas integrerad produktion. En princip är att förebygga angrepp av till exempel svamp och skadedjur så långt det är praktiskt möjligt, men där det inte längre går tvingas man använda växtskyddsmedel. Det innebär att användningen av växtskyddsmedel kan se olika ut hos certifierade odlare beroende på säsongens förutsättningar som beror på förekomsten av skadedjur och svampsjukdomar som i sin tur styrs av faktorer som temperatur och nederbörd.

Förebyggande åtgärder minskar användningen

Integrerad produktion baserar sig på ett omfattande och förebyggande arbete där målet bland annat är att minska behovet av växtskyddsmedel. Då är det viktigt att välja friska sorter som har motståndskraft mot sjukdomar, att odla i friska jordar och att välja biologiskt växtskydd i första hand. Det finns redan idag mycket frukt och grönsaker som bär märkningen Svenskt Sigill där det inte använts något växtskyddsmedel i odlingen. 

Användningen av växtskyddsmedel kontrolleras noga

Om växtskyddsmedel måste användas krävs det att odlaren har genomgått utbildning för att säkerställa att detta sker med rätt medel, på ett sätt som är säkert för människorna som arbetar i odlingen och för konsumenterna. Detta samt alla andra krav för att få använda märkningen Svenskt Sigill säkerställs av oberoende revisioner. 

Gällande växtskyddsmedel i Sverige så är det Kemikalieinspektionen (Kemi) som granskar och godkänner preparat. För att få ett preparat godkänt måste det finnas studier som visar att det fungerar på det sätt som är tänkt. Det måste också finnas dokumenterade studier som visar att ett medel inte medför risk för de som hanterar och använder det, men naturligtvis också att det inte ger några risker för de som ska äta livsmedlet. 

Kemikalieinspektionens information om detta finns här.

Mer information hos Livsmedelsverket

I Sverige har Livsmedelsverket det yttersta ansvaret för att bedöma livsmedelssäkerheten. Deras information om detta finns att läsa här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.