Skip to main content

KLIMATCERTIFIERING – EN BRA AFFÄR

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 07:35 CET

En nyligen publicerad studie i Food Policy har kommit fram till att utökad information om en produkts klimatcertifiering kan öka försäljningen med upp till 8 procent.

I Europa kommer cirka en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen från matproduktion. Gemensamt för samtliga utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska trots att jordens befolkning samtidigt ökar.

Sju Gårdar från Uppland var först ut i Sverige med att klimatcertifiera sin mjölkproduktion. Till följd av detta har gårdarna minskad sin energiförbrukning med 19 procent per kilo mjölk. Dessutom finns det flera andra faktorer som gör klimatcertifieringen till en bra affär för konsumenter och producenter.

En undersökning som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food Policy har kommit fram till att ökad information om klimatcertifiering kan öka försäljningen av certifierad mjölk med upp till 8 procent. Undersökningen är genomförd av forskare vid Institutionen för ekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet och Nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet.

Den fältstudien, som ligger till grund för undersökningen, genomfördes på 17 olika Coop-butiker i och omkring Uppsala. I fältstudien undersöktes kopplingen mellan två olika informationstavlor och mataffärernas dagliga försäljning av klimatcertifierad mjölk från Sju Gårdar. Den ena tavlan innehöll information om företaget och den andra innehöll samma information kompletterad med information om gårdarnas klimatcertifiering. Resultatet av studien visar att informationsskylten som var kompletterad med innehållet om klimatcertifieringen ökade efterfrågan på klimatcertifierad mjölk med upp till 8 procent.

- Jag tycker att studien visar att det finns anledning för livsmedelsbutiker att vara behjälpliga med exponering och information om vilka livsmedel som är bra ur klimat- och miljösynpunkt. Svenska livsmedel håller en mycket hög nivå i detta avseende. De producenter som är klimatcertifierade och använder märkingen Svenskt Sigill kan på ett tydligt och trovärdigt sätt visa på en ännu högre nivå. Något att vara stolt över och exponera mer, säger Elina Matsdotter, Klimatexpert på LRF samt medförfattare till rapporten.

Av fältstudien framgår det tydligt att det finns en stark efterfrågan på klimatcertifierade livsmedel bland Sveriges konsumenter men att information om certifieringen behöver utökas och intensifieras.

I dagsläget finns det cirka 65 företag som är användare av märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Klimatcertifieringen går att finna på ett flertal olika livsmedel, allt från nötkött till tulpaner och ärtor.

KLIMATCERTIFIERAD DJURUPPFÖDNING OCH ODLING
Klimatcertifierade företag inom djuruppfödning och odling förbinder sig bland annat:

 • Att minska användningen av fossil energi
 • Att bara använda el från förnybara källor, t.ex. miljömärkt el
 • Att använda foder och gödselmedel med lägre klimatpåverkan
 • Att på mulljordsmark inte etablera nyodling
 • Att all personal utbildas i sparsamt körsätt
 • Att hushålla med kvävet vid gödsling för minskad lustgasavgång från jordarna
 • Svenskt Sigill är den enda märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung på råvara från förstklassiga odlare och djuruppfödare. Svenskt Sigill-märkingen baseras på en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring på producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

  IP Sigill: För att få använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna nivå i standarden säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. 

  Tillval – Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån, dels har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill- Klimatcertifierad. 

  Tillval – Naturbeteskött: innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill – Naturbeteskött.

  Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.