Skip to main content

KLIMATCERTIFIERINGEN GÖR SKILLNAD

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2017 08:30 CEST

Maten som vi äter står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Gemensamt för alla utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska samtidigt som jordens befolkning ökar. Klimatcertifiering är ett verktyg som gör skillnad för vår planet.

Minskade utsläpp och en ökad befolkning är en komplicerad ekvation som kräver innovation, utveckling och omställning. Flera ambitiösa odlare och lantbrukare tar redan idag ett aktivt ansvar för att minska klimatpåverkan från sin produktion. Certifikatet från klimatcertifieringen är ett kvitto på deras goda arbete och märkningen kvalitetsstämpeln. Vi välkomnar fler företag att ta sitt ansvar för klimatet och både få ett kvitto och en kvalitetsstämpel på sitt goda arbete.

- Alla steg mot det hållbara samhället är viktiga steg, att klimatcertifiera produktionen är ett effektivt styrmedel och samtidigt ett stöd att luta sig emot. Klimatcertifieringen är unik i sin ställning som den enda certifieringen av sitt slag i världen, säger Britt Rahm, vd Sigill Kvalitetssystem.

När fler företag ser affärsmöjligheter med att minska sin klimatpåverkan och effektivisera produktionen intensifieras samtalet om klimatförbättringar vilket leder till en ökad kunskap och efterfrågan på klimatvänliga produkter. Klimatcertifieringen är ett verktyg för odlare och lantbrukare som gör positiva skillnader för djuren, naturen och företaget.

SKILLNAD I SIFFROR

Att Klimatcertifiera en uppfödning av kyckling kan minska dess klimatpåverkan med upp till 25%.

Att Klimatcertifiera en nötköttsuppfödning leder till upp till 7% minskade utsläpp av växthusgaser.

Att Klimatcertifiera en odling av vete, raps och potatis kan ge upp till 15% lägre utsläpp av växthusgaser.

Att Klimatcertifiera uppfödning av grisar kan minska växthusgasutsläppen med upp till 15%.

Att Klimatcertifiera en mjölkgård kan leda till 15% lägre utsläpp av växthusgaser.

Vid odling av grönsaker och prydnadsväxter i växthus är den viktigaste åtgärden för minskad klimatpåverkan bytet från fossil energi till förnybar energi vid uppvärmning. Detta kan minska klimatpåverkan med upp till 80%.

De inriktningsspecifika regelverken för Klimatcertifieringen är framtagna med vetenskapliga fakta som grund och anpassade för att göra störst nytta. Gemensam åtgärd för all uppfödning av djur är att man ska använda sig av foder som har en låg klimatpåverkan. Inom växtodling är det valet av gödsel i kombination med ett effektivt nyttjande som är bland det viktigaste för att minska klimatpåverkan.

- Att minska klimatpåverkan från produktion av mat är viktigt för en hållbar livsmedelskedja. Det unika med klimatcertifieringen är att den faktiskt garanterar åtgärder för minskad klimatpåverkan vilket betyder att odlarna och lantbrukarna gjort vad de kan för att bidra. Som konsument bör vi hålla ögonen öppna efter denna märkning. Det är ett bra sätt att bidra till att vi håller oss inom planetens gränser, säger Anna Richert, Senior expert Hållbar mat, Världsnaturfonden WWF. 

Svenskt Sigill är märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung på råvara från förstklassiga odlare och djuruppfödare. Märkningen Svenskt Sigill baseras på en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring på producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

IP Sigill: För att få använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna nivå i standarden säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. 

Tillval – Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån, dels har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. 

Tillval – Naturbeteskött: innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy