Skip to main content

Naturbeteskött först i Sverige att utses till Exceptionell Råvara!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 11:52 CEST

Den 21 september blev Naturbeteskött från två gårdar de första råvarorna någonsin att få utmärkelsen Exceptionell Råvara. En av gårdarna, Lars Eric Anderssons Åkerby Säteri i Örebro, är certifierad enligt IP Sigill Naturbeteskött. 

   - Det är jätteroligt att se att kött från djur som vårdat de svenska naturbetesmarkerna placerar sig bland de absolut främsta också smakmässigt. Kött som både gör gott och smakar gott! Att djuren har fötts upp hos en förstklassig uppfödare med god djuromsorg och betat på dessa marker har dessutom säkerställts genom vår tredjepartscertifiering. Det gör att konsumenterna kan känna sig trygga med sitt val, säger Linda Cederlund, VD Sigill Kvalitetssystem AB (Svenskt Sigill).

Att Naturbeteskött får den här utmärkelsen är också en rejäl arbetsseger. Under 25 år har WWF i projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött arbetat med djurhållare och markägare för att på olika sätt stimulera till och underlätta för Naturbetesuppfödning av djur. Fokus har varit på den stora miljönytta som naturbetesdjuren gör, men också på det fantastiska kött som produceras. Utmärkelsen Exceptionell Råvara är ett tydligt kvitto på att arbetet med att få fram ett bättre och godare kött har gett resultat.

Arbetet med Exceptionell Råvara börjar nu ge resultat, och hela nötköttsbranschen har börjat arbeta efter liknande kriterier.

Några orsaker till Naturbetesgårdarnas framgång:

·  Djurhållningen på Naturbetesgårdarna baseras på djurens naturliga beteende och behov. Djuren går på naturliga betesmarker där de får beta många olika typer av gräs och örter. Betessäsongen är lång, djuren lever i familjegrupper och kan utföra alla sina naturliga beteenden. Vintertid utfodras djuren så gott som enbart med grovfoder, ensilage eller hö. Raserna varierar men är alla utpräglade betesdjur som är duktiga på att omvandla gräs till kött på ett effektivt sätt.

·  Hanteringen fram till och efter slakt är mycket viktig. Djuren stressas inte vid hantering och transport och tas om hand av proffs på slakteriet. Efter slakt krävs ett tränat öga för att kunna plocka ut de bästa djuren och se till att de kommer till rätt kund. Naturbetesköttsprojektet har i många år fokuserat på att bygga upp tillförselkedjor för kvalitetskött.

·  Miljö- och klimateffekten av vår allt högre konsumtion av nötkött diskuteras ofta. Naturbetesdjur föds upp på mark som inte kan användas till annan livsmedelsproduktion, det är ett smart och effektivt sätt att producera högvärdigt protein för människobruk. Betande djur är absolut nödvändiga för att bevara de biologiskt mycket värdefulla naturtyperna i Sverige, t.ex. naturbetesmarker. I permanenta gräsmarker, som Naturbetesmarkerna, läcker inte kväve och fosfor till omkringliggande vattendrag. 


Fakta Exceptionell Råvara

Exceptionell Råvara startades 2011 av kocken Björn Frantzén och matjournalisten Mattias Kroon. Tillsammans hade de börjat ställa frågan: Finns det inte tillräckligt bra råvaror i Sverige för att förse våra stjärnkrogar med mat – måste vi verkligen importera så många livsmedel till krogarna? Genom att samla några av Sveriges bästa kockar lade man grunden för utvecklingsarbetet och idag är runt tjugo kockar och fyrtiotalet producenter anslutna till projektet och nya ansluts löpande.

Kontakt: www.exceptionellravara.se


Kontakta även gärna:

Sigill Kvalitetssystem om oberoende certifiering och märkning med Svenskt Sigill
Linda Cederlund, VD, tel. 08-787 53 71
www.svensktsigill.se

Sedan 2013 bedrivs arbetet med och för Naturbeteskött i den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige www.naturbete.se

Världsnaturfonden WWF har under 25 år bedrivit arbete med Naturbetesmarker och Naturbeteskött se www.wwf.se  Kontakt: Anna Jamieson, anna.jamieson@wwf.se
Tel. 076-765 77 40Svenskt Sigill är den enda märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung på råvara från förstklassiga odlare och djuruppfödare. Svenskt Sigill-märkingen baseras på en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring på producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

IP Sigill: För att få använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna nivå i standarden säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. 

Tillval – Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån, dels har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill- Klimatcertifierad. 

Tillval – Naturbeteskött: innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill – Naturbeteskött.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.