Nötköttsproducenter bidrar till hållbar utveckling

Pressmeddelande -

Nötköttsproducenter bidrar till hållbar utveckling

Antalet klimatcertifierade nötköttsproducenter fördubblas i och med att gården Börstorp i Västergötland har genomgått certifiering enligt både IP Sigill Klimatcertifiering och IP Sigill Naturbete. Börstorp bidrar starkt till hållbar utveckling i produktionen av nötkött.

Hos Annica Eriksson och Björn Dierks på Börstorp Slott i Mariestad betar drygt 400 nötkreatur i vackra naturbetesmarker. Under 2013 har gården gjort ett stort beting – man har certifierat produktionen enligt både IP Sigill Naturbete och IP Sigill Klimatcertifiering. Dessutom är gården KRAV-certifierad och därmed täcker man in alla viktiga mervärden i produktionen.

Klimatcertifiering innebär att gården har minskat klimatpåverkan i produktionen. Djuren fodras med gräs och inte soja, de är friska och växer stabilt, gården sparar energi och hushåller med kvävet. Naturbetescertifieringen innebär att djuren betar på naturbetesmarker vilket ger biologisk mångfald och öppna landskap. Detta kontrolleras av en oberoende tredje part.

Köttet slaktas och styckas lokalt på Hultets Gårdsslakteri. Det säljs dels direkt från gården, dels i valda butiker i Mellansverige och till restauranger, och efterfrågan är stor. Hängmörning och varsam hantering av djuren ger ett smakrikt och mört kött.

- Vi är stolta över Börstorp som verkligen satsar på att leverera kött med så låg klimatpåverkan och så många mervärden som möjligt, säger Linda Cederlund, VD på Sigill Kvalitetsystem AB som är standardägare för IP Sigill Klimatcertifiering och Naturbeteskött.


För mer information om klimatcertifiering kontakta Anna Richert, Sigill Kvalitetssystem AB, 08 - 787 53 73 eller anna.richert@sigill.lrf.se

För mer information om naturbeteskött kontakta Sofia Strandberg, Sigill Kvalitetssystem AB, 08 – 787 59 63 eller sofia.strandberg@sigill.lrf.se

www.sigill.se


För mer information om Börstorp Slott och deras kött kontakta
Annica Eriksson: 0706 – 12 30 33
Björn Dierks: 0707 – 78 08 08
Börstorp Slott AB, info@borstorp.se

www.borstorp.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


4 000 producenter är anslutna till Svenskt Sigill- kontrollmärkningen för mat och blommor som är producerade i Sverige. Märket berättar att råvarorna är svenska och har producerats med god
djuromsorg, särskild miljöhänsyn och med höga krav på livsmedelssäkerhet. Hela produktionen sker under kontrollerade former. Kontrollerna utförs av tredje part. Varje produkt kan spåras tillbaka
till gården eller odlingen.

 

Presskontakt

Josefin Kihlberg

Josefin Kihlberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-184 43 40
Britt Rahm

Britt Rahm

Presskontakt VD Sigill Kvalitetssystem AB 010-184 41 97

Relaterat material

Relaterade nyheter