Skip to main content

Svenskt Sigill har valt klimatstrategi

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 12:02 CET

Konsumenterna ska i framtiden kunna välja klimatsmart mat. Svenskt Sigill har därför beslutat att ta fram en speciell variant av Svenskt Sigill-märket för att underrätta för konsumenterna att välja mat som klarar klimatkraven. Märket kommer att släppas när de första klimatcertifierade produkterna lanseras senare i vår.

 Sedan två år tillbaka arbetar Svenskt Sigill tillsammans med KRAV för att ta fram ett regelverk för livsmedelskedjan där lantbrukare, odlare och förädlare kan bli certifierade för klimatsmart produktion.  Arbetet har varit omfattande och regelverket är ännu inte fullständigt. Först till våren räknar KRAV och Svenskt Sigill med att kunna lansera en komplett regelsamling för dem som vill certifiera sin livsmedelsproduktion. Kriterierna kommer då att omfatta de flesta av jordbrukets produktionsgrenar inklusive transporter.

 – Klimatet är vår tids viktigaste fråga, säger Sören Persson, Svenskt Sigills vd. Det är angeläget att alla som kan också bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Jordbruket står för en inte oväsentlig del av utsläppen och allt fler konsumenter vill kunna välja klimatsmart mat.

 Arbetet med att klimatcertifiera livsmedelsproduktionen har delvis finansierats av Jordbruksverket och när allt är klart kommer det att vara möjligt för konsumenter att välja kött, mjölk, bröd eller andra livsmedel som producerats med lägre klimatbelastning jämfört med standardsortimentet.

 – Allt eftersom jobbet fortskridit har vi märkt ett ökande intresse från konsumenter. Enligt Naturvårdsverkets undersökning vill 92 procent ha klimatinformation när de väljer livsmedel. Allt fler av de producenter som märker sina produkter med Svenskt Sigill- märket vill också bli klimatcertifierade, säger Sören Persson.

 Hur konsumenterna ska informeras på bästa sätt har varit en central fråga för Svenskt Sigill.

– Vi har nu bestämt oss. Istället för att använda ett tilläggsmärke för klimat vill vi bygga vidare på Svenskt Sigill-märket som idag är ett välkänt kvalitetsmärke för livsmedel och blommor. På detta utökade Sigill-märke ska konsumenten också kunna få information om produkten är klimatcertifierad och därmed bidrar med lägre utsläpp av klimatgaser än en annan jämförbar produkt inom samma kategori.

 – På sikt är tanken att klimatkriterier ska integreras och bli en del av baskraven för att få märka med Svenskt Sigill, men detta kan ta tid. Klimatförsämringarna däremot väntar inte. Därför vill vi så snart som möjligt erbjuda producenter och konsumenter en möjlighet att styra mot en mer klimatsmart produktion och konsumtion, säger Sören Persson.

 Det nya, klimatsmarta, Svenskt Sigill-märket kommer att lanseras under senvåren.

 
För ytterligare information, kontakta:

Sören Persson, vd Svenskt Sigill, telefon 08-787 53 89
Anna Wahlberg, informations chef Svenskt Sigill, telefon 08 – 787 59 65

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy