Skip to main content

Åkesson: Löfvens hyckleri om rätt till heltid måste avslöjas

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2014 15:47 CEST

Redan år 2001 lanserade Socialdemokraterna ett löfte om rätt till heltid inom offentlig sektor. I valrörelse efter valrörelse har man sedan dess upprepat sitt löfte, men sedan inte gjort någonting för att hjälpa de ofrivilligt deltidsarbetslösa välfärdsarbetare som trott på partiet och givit dem sin röst. Enligt en granskning från SVT 2012 var det bara 14% av de socialdemokratiskt styrda kommunerna som infört rätt till heltid.

Enligt Riksdagens utredningstjänst skulle det kosta nästan 6 miljarder kronor att införa rätt till heltid inom den offentliga sektorn. Sverigedemokraterna skjuter till dessa pengar som ett stimulansbidrag till kommunerna och landstingen i sitt budgetförslag. Socialdemokraterna har dock inte avsatt en enda krona för detta ändamål i sin budget.

Efter kritik från Jimmie Åkesson sade Mikael Damberg (S) följande i riksdagens partiledardebatt i oktober 2013:

” Vi har sagt att vi inte tänker vänta till valrörelsen med denna fråga. Vi tänker redan nu till årsskiftet se till att våra socialdemokratiskt styrda kommuner har fattat dessa beslut om hur vi ska jobba med denna fråga framöver. Det är en viktig fråga för oss som vi prioriterar och som vi kommer att jobba med. Vi säger att vi inte har gjort detta tillräckligt bra hittills, och det är därför som vi har gett oss själva denna utmaning att redan före valet visa på resultat."

Trots ovanstående lanserade Stefan Löfven idag löftet om rätt till heltid i Socialdemokratiskt styrda kommuner som ett nytt förslag.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

- Att Stefan Löfven, trots att Socialdemokraterna inte avsatt en enda krona i budgeten och trots 13 år av svikna vallöften, har mage att idag lansera frågan om rätt till heltid som ett nytt socialdemokratiskt förslag är minst sagt anmärkningsvärt. Löfvens hyckleri om rätt till heltid i offentlig sektor måste avslöjas.

- I över ett halvår har jag vid upprepade tillfällen utmanat Stefan Löfven på debatt för att bland annat få svar på nedanstående frågor. Dessa frågor kvarstår och är om möjligt ännu mer aktuella efter dagens utspel:

- Om nu rätt till heltid inom offentlig sektor är en så viktig fråga för Socialdemokraterna, varför har man då under 13 års tid sedan man först gav löftet, bara infört det i 14% av de kommuner där man själva haft makten?

- Hur skall Socialdemokraterna finansiera sitt förslag? Enligt riksdagens utredningstjänst kostar det nästan 6 miljarder kr att införa rätt till heltid i offentlig sektor. Socialdemokraterna satsar 0 kr i sitt budgetförslag. Skall reformen finansieras genom besparingar och försämrad arbetsmiljö för kommunernas och landstingens anställda?

- Socialdemokraterna säger sig i framtiden vara beredda att lagstifta om rätt till heltid även inom den privata sektorn. Hur många deltidsarbetare riskerar då att förlora jobbet i småföretag som helt enkelt inte har råd med en heltidsanställning?

För vidare information:
Linus Bylund
07081-80962

Henrik Gustafsson
0725-898378