Skip to main content

Åtgärder med anledning av publiceringar av anonyma nätkommentarer

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 13:19 CEST

Sverigedemokraternas medlemsutskott har påbörjat sin granskning till följd av de pågående publiceringar som sker i Expressens samarbete med vänsterextrema Researchgruppen.

Detta är de beslut man kommit fram till som också har stöd av partiets ledning.

– En kandidat i Västervik och en kandidat i Sundsvall har meddelat såväl partiet som medier att de avser att avsäga sina kandidaturer och lämna partiet. Om så inte sker kommer medlemsutskottet att förorda partistyrelsen att ta beslut om uteslutning.

– En kandidat i Vellinge som står som nummer tre på valsedeln uppmanas av medlemsutskottet att lämna sin kandidatur. Kandidaten har ännu inte förekommit i expressens publiceringar. Om så inte sker kommer medlemsutskottet att förorda partistyrelsen att ta beslut om uteslutning.

– En kandidat som står som nummer 9 på valsedeln i Växjö och som idag uppmärksammas i Expressen har av medlemsutskottet samt partidistriktet uppmanats att avsäga sig sin kandidatur samt medlemskap i partiet. Om så ej sker kommer medlemsutskottet att förorda partistyrelsen att ta beslut om uteslutning.

– En kandidat som står som nummer 10 på partiets senast beställda valsedeln i Norrköping har av medlemsutskottet uppmanats att avsäga sig sin kandidatur. Kandidaten har ännu inte uppmärksammats i Expressens publiceringar. Om så ej sker kommer medlemsutskottet att förorda partistyrelsen att ta beslut om uteslutning.

– En kandidat som står som nummer 1 på partiets valsedel i Lycksele har av medlemsutskottet uppmanats att avsäga sig sin kandidatur. Kandidaten har ännu inte uppmärksammats i Expressens publiceringar. Om så ej sker kommer medlemsutskottet att förorda partistyrelsen att ta beslut om uteslutning.

– En kandidat som står som nummer 1 på partiets valsedel i Vimmerby uppmanas idag av medlemsutskottet att lämna sin kandidatur. Om så ej följs kommer medlemsutskottet att förorda partistyrelsen att ta beslut om uteslutning. Personen har i en debatt nyligen uttryckt värderingar och åsikter som tydligt går emot partiets.

Medlemsutskottet utreder fortfarande ytterligare ett par personer som kontaktats av Expressen men där har man ännu inte kunnat få fram tillräcklig information för att slutföra arbetet. 

 

Christoffer Dulny har under dagen meddelat partiet att han avser att avsäga sig sina kandidaturer samt förtroendeuppdrag inom partiet. Med anledning av det har medlemsutskottet inte genomfört någon granskning i detta fall. Christoffer Dulny lämnar följande kommentar:

- Mot bakgrund av den uppkomna situationen och vad som ligger i partiets bästa och det framtida arbetet i Stockholms stadhus har jag landat i att lämna mina uppdrag i partiet. Partiet har viktigt arbete framöver i Stockholms stadshus som ny politisk kraft och jag vill inte på något sätt vara en belastning i detta mycket viktiga arbete. Jag vill samtidigt passa på och tacka väljare och partikamrater för allt stöd jag fått den senaste tiden.

Partisekreterare Björn Söder kommenterar:

- Det är positivt att vi nu har bättre kännedom om dessa kandidaters förehavanden, så att personer vars åsikter inte passar i vårt parti kan avpolleteras. Vi beklagar dock att uppgifterna inte presenterats tidigare. Varför Expressen och deras partners i vänsterextrema Researchgruppen valt att inte presentera dessa uppgifter förrän veckan innan valet kan endast de svara på.

- Vi vill  samtidigt vara tydliga med att vi inte kommer att acceptera försök från media och politiska motståndare att sprida en bild av att åsikterna hos ett fåtal ideologiskt avvikande kandidater skulle vara talande för alla våra 13 000 medlemmar och ca 2500 kandidater. Faktum är det har visat sig att minst 99% av Sverigedemokraternas kandidater, trots exceptionella granskningsmetoder i form av bland annat dataintrång, inte har kunnat beläggas med några rasistiska eller olämpliga åsikter. Att problemet med rasistiskt färgade åsikter hos enstaka politiska kandidater inte är isolerat till Sverigedemokraterna har också visats av en rad avslöjanden kopplade till de övriga partierna. Både under denna valrörelsen och tidigare.

 

 

För vidare information:

 

Martin Kinnunen
+46708180943