Skip to main content

Är statsministern beredd att skicka svenskar i döden för att skydda Turkiets intressen?

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2009 09:11 CEST

När statsminister, Fredrik Reinfeldt, nyligen besökte Turkiet bedyrade han vid upprepade tillfällen att den svenska regeringen aktivt arbetar för ett turkiskt EU-medlemskap. Sverigedemokraterna motsätter sig, som enda svenska parti, en sådan utveckling och partiets toppkandidat, Sven-Olof Sällström, kräver nu ett svar på frågan om statsministern inom några år är beredd att skicka svenska män och kvinnor i döden för att försvara Turkiets säkerhetspolitiska intressen.

Sven-Olof Sällström kommenterar:

- De svenska riksdagspartiernas inställning till ett Turkiskt inträde i EU präglas av en häpnadsväckande naivitet. Förutom enorma ekonomiska kostnader, en accelererad islamisering av Europa och en kraftigt ökad invandring med bland annat lönedumpning för svenska löntagare som följd, skulle ett Turkiskt medlemskap i EU också medföra en högst reell risk för att Sverige, inom en inte alltför avlägsen framtid, blir tvunget att skicka svenska soldater för att understödja Turkiet vid en väpnad konflikt i t ex Irakiska Kurdistan. Detta eftersom Lissabonfördraget, artikel 24.3, som den borgerliga regeringen helt utan folkligt mandat har ratificerat, stadgar att EU:s medlemsländer "aktivt och förbehållslöst" skall stödja Unionens utrikes- och säkerhetspolitik.

- Då regeringen ställt sig bakom innehållet i Lissabonfördraget, då Turkiet, trots statsministerns närmast sanslösa uttalande om att ett Turkiskt medlemskap skulle främja "stabilitet och välfärd" i Europa, har en lång och närmast obruten historia av väpnade konflikter med sina grannar och egna minoriteter och då det är högst osannolikt att ett EU med gemensam försvars- och säkerhetspolitik skulle undlåta att bistå ett medlemsland som blir indraget i krig, så kräver Sverigedemokraterna att statsminister Fredrik Reinfeldt besvarar följande fråga:

- Är du beredd att skicka svenska män och kvinnor i döden för att skydda Turkiets säkerhetspolitiska intressen?


För vidare information:

Sven-Olof Sällström
Toppkandidat till Europaparlamentet (SD)
Tel: 0767-65 22 12

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708 - 18 07 66