Skip to main content

Anders Forsberg (SD): ”Inför kvotsystem för mjölkproduktionen”

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 11:27 CEST

Priserna på smör och skummjölkspulver har sjunkit kraftigt under 2014 och 2015. Den dramatiska nedgången beror bland annat på att EU nyligen har avskaffat sina mjölkkvoter vilket lett till en större produktion. Detta tillsammans med ett ökat utbud på världsmarknaden, kombinerat med minskad efterfrågan från Kina samt Rysslands importembargo har lett till kraftiga globala prisfall för mejeriprodukter.

EU:s ökade interventionsköp av mejeriprodukter har ökat drastiskt på grund av krisen, vilket kan vara en lösning på kort sikt. Men när stora volymer av smör och mjölkpulver sedan måste avyttras på världsmarknaden, riskerar det också att förlänga mjölkkrisen.

Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson kommenterar:

- Svensk mjölkproduktion skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar till en livskraftig och levande landsbygd. Vi i Sverigedemokraterna anser att vi först och främst har ett nationellt ansvar att säkerställa svensk mjölkproduktions fortlevnad. Därför föreslår vi i vår budget bland annat en sänkning av skatten på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå (0,60 kr/liter), sänkta löneavgifter och en betesersättning på tusen kronor per mjölkko och år.

Europeiska mjölkbönder har genom European Milk Board (EMB) tagit fram en kvotmodell som bygger på att mjölkbönderna inom EU på frivillig väg drar ned sin produktion för att på så vis återställa marknadsbalansen.

EU-kommissionen har tidigare öppnat upp för den möjligheten. Tanken är att använda delar av EU:s krisfond på 400 miljarder euro kopplat till eventuella straffavgifter på överproduktion av mjölk, för att minska produktionen av mjölk inom EU, och därmed höja mjölkpriserna.

Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson:

- Det är viktigt att vi säkerställer en rimlig lönsamhet för mjölkbönderna. För att uppnå detta, behöver mjölkproduktionen minska inom EU. Vi vill därför att EU ser över formerna för och stödjer införandet av ett frivilligt kvotsystem för mjölkproduktionen.

--

För ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning:

press@sd.se eller 010 10 19 800