Skip to main content

Anna Hagwall avgår från förtroendeuppdrag

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2016 16:32 CEST

Efter samtal med Sverigedemokraternas gruppledning meddelar Anna Hagwall idag att hon träder tillbaka och avgår från sina poster som ordinarie ledamot av skatteutskottet och ersättare i näringsutskottet. Hon avgår också som intern gruppledare för Sverigedemokraternas skattepolitiska grupp. Hon har också bestämt sig för att följa gruppledningen uppmaning om att inte ställa upp för omval till riksdagen 2018.

Bakgrunden till besluten är främst den dåligt underbyggda motion om mediepolitik som Hagwall lämnat in och som skadat partiets anseende och står i direkt strid med partiets fastslagna linje på flera viktiga områden.

Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar:

- Anna Hagwall dementerar bestämt de anklagelser om antisemitism som riktats mot henne den senaste tiden. Det är dock illa nog att hon lagt fram förslag som står i direkt strid med partiets politik och uttalat sig på ett sådant sätt att trovärdigheten i Sverigedemokraternas mångåriga kamp mot antisemitism har kunnat ifrågasättas. Detta tillsammans med det faktum att det inte är första gången som Hagwall gjort uttalanden som skadat partiets anseende och stått i strid med våra fastlagda principer har gjort att partiledningens förtroende för henne allvarlig har skadats. Hagwall har av gruppledningen uppmanats att lämna samtliga sina utskottsuppdrag och interna förtroendeuppdrag inom riksdagens ram, vilket hon har accepterat. I samråd med gruppledningen har Hagwall också beslutat sig för att inte ställa upp för omval till riksdagen 2018. Huruvida Hagwall stannar kvar på sitt riksdagsmandat hela mandatperioden ut är ytterst ett beslut som vilar hos henne och inte hos partiet, då riksdagens mandat är personliga och inte tillhör partierna. SD har tidigare framlagt förslag om att denna ordning borde ändras, men har inte vunnit gehör hos övriga partier för en sådan ordning.

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800.