Skip to main content

Björn Söder vill ha svar av personal- och arbetsgivarutskottets ordförande angående registerkontroll av nyanställda

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 12:24 CET

Björn Söder, ledamot i regionfullmäktige i Skåne, vill ha svar av personal- och arbetsgivarutskottets ordförande, Katarina Erlingson, på frågan om Region Skåne i samband med att en ny rekryteringsprocess skall införas kommer att kräva utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom hälso- och sjukvården.

Anledningen till frågan är att regionens revisorer kritiserat bristen på rutiner vid rekryteringen till Region Skåne eftersom man inte kontrollerat om arbetssökande har legitimationer och att regionen svarat med att en ny rekryteringsprocess är på gång.

Björn Söder motionerade under förra mandatperioden om att Region Skåne eller motsvarande vårdgivare skall begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom hälso- och sjukvården samt att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregister vid all nyanställning inom hälso- och sjukvården samt hur informationen i sådana utdrag skall bedömas. Detta för att garantera patientsäkerheten.

Den politiska majoriteten i Region Skåne hänvisade då till att Patientsäkerhetsutredningen i betänkandet ”Patientsäkerhet” (SOU 2008:117) föreslagit bl a att registerkontroll av utdrag ur belastningsregistret bör göras vid anställning av hälso- och sjukvårdspersonal. Man hänvisade även till en utredning om integritetsskydd i arbetslivet och eftersom man inte ville att lagstiftningsarbetet skulle ”föregripas” valde man att besvara motionen med detta.

Den 14 april 2010 överlämnade regeringen sin proposition (2009/10:210) till riksdagen. I denna fastlog man att registerkontroll vid anställning i hälso- och sjukvården inte bör införas. Man anser nämligen att den arbetssökandes integritet väger tyngre än patientsäkerheten.

- Riskerna med att personal, som tidigare blivit dömda för relevanta brott, får anställning inom Region Skåne och därmed riskerar att utsätta vårdtagare för fara kvarstår. Om nu en ny rekryteringsprocess är på gång är det ju ett bra tillfälle att även införa kravet om att begära utdrag ur belastningsregistret när man nyanställer vårdpersonal inom Region Skåne. För oss sverigedemokrater är patientsäkerheten av yttersta vikt. Det är beklagligt att övriga partier inte anser detsamma. Men nu har i alla fall personal- och arbetsgivarutskottets ordförande chansen svara om man är beredda att ändra sig, säger Björn Söder.

Mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionfullmäktige
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Bifogade filer

PDF-dokument