Skip to main content

Dags att granska integrationsprojekten i Malmö!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 11:58 CET

- Sten andersson kommenterar integrationspolitiken och Malmös budget

Köpenhamn har enligt danskt media beslutat att granska alla
integrationsprojekt och undersöka huruvida de varit till nytta för
integrationen eller om det endast varit bortkastade pengar. Fyra
personer har anställts av Köpenhamns kommun för att genomföra granskningen
En liknande granskning borde genomföras också i Malmö, då det här vimlar av integrationsprojekt som visat på
förhållandevis små- eller inga märkbart positiva
effekter. Det är av största vikt att kommunala skattepengar och givetvis
även statliga sådana används på ett ansvarsfullt och försvarbart sätt.

Avseende budgetförslaget från Malmös nya politiska majoritet finns
anledning att förvånas. Vid det nyligen avhållna kommunfullmäktigemöte,
som behandlade Malmös ekonomiska delårsrapport, var kommunstyrelsens
ordförande Ilmar Reepalu(s) absolut motståndare till att använda delar av
överskottet till en skattesänkning eller till något område där resurserna
borde ökas. Hans motiv var då, att det var bra att ha pengar på
kistbotten. Nu har han i praktiken gjort helt om då hela överskottet
använts till att smörja sina nya kartellkollegor.

Reepalu anser idag, hur det låter i morgon vet ingen, att nya friska
pengar snart kommer in till kommunen i form av pengar från
skattebetalarna, dels reavinster från alla byggbolag som köper kommunal
mark för nybyggen.

Om något oppositionsparti använt de argument Reepalu för tillfället
använder, för att försvara sin nya budget, vid fullmäktigemötet där
senaste delårsrapport behandlades, hade han säkert med kraft sagt nej till
allt han nu sagt ja till.

Sten Andersson
kommunalråd (Sd)
040- 34 10 54, 070-34 39 641,
040 - 94 62 26