Skip to main content

Dags för romerna att ta ansvar för sig själva och samhället

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2010 06:58 CEST

I Danmark har regeringen beslutat sig för att att börja utvisa romer från Östeuropa som inte försörjer sig på ett hederligt sätt utan lever på kriminalitet och tiggeri. I Sverige har debatten gått hög då det framkommit att även Sverige utvisat romer på grund av att de ägnat sig åt tiggeri och inte försörjt sig på ett reguljärt vis. Migrationsminister Tobias Billström har försvarat beslutet att utvisa romerna från Sverige med att de romer som befinner sig i Sverige måste försörja sig på ett rimligt sätt – och dit hör inte tiggeri. Vidare menade Billström att inget land kan lösa ett annat lands problem genom att romerna flyttar från sina nuvarande hemländer till andra.

Det finns flera stora problem kopplat till den romska minoriteten i Sverige. Nyligen presenterades ett betänkande från Delegationen för romska frågor. Betänkandet presenterar romerna som hjälplösa offer, vars problem i stort sett uteslutande kan härledas till den omfattande diskriminering de påstås bli utsatta för ifrån den svenska befolkningens sida. Vidare framgår det att över 80 procent av alla romer saknar ett arbete och inte kan försörja sig själva. Romernas svaga position på arbetsmarknaden och i det övriga samhället beräknas medföra en årlig kostnad på ca 12 miljarder kr för landets skattebetalare. En orsak till den höga arbetslösheten är att nästan samtliga romer saknar en fullständig grundskoleutbildning.

Carina Herrstedt, Sverigedemokraternas andre vice ordförande och riksdagskandidat kommenterar undersökningen:

- Rapporten är viktig på så vis att den lyfter omfattande, och hittills odebatterade, problem kopplade till den romska minoriteten till diskussion. Det glädjer mig att Tobias Billström kommit till samma slutsats som Sverigedemokraterna - vi löser inga problem genom folkomflyttningar. Vad gäller romerna så är det inte rimligt att pumpa in ytterligare åtskilliga miljoner till omyndigförklarande, segregerande och missriktat snällistiska integrationsprojekt. Den eventuella diskriminering som förekommer skall givetvis motarbetas, men nyckeln till att långsiktigt lösa problemen är att romerna gör upp med sin offerstatus, sin patriarkala kvinnosyn och sin misstänksamhet mot majoritetssamhället.  Romerna måste ta samma ansvar för sig själva och samhället som alla andra medborgare. Det aktuella betänkandet bidrar tyvärr inte till en sådan utveckling.

För vidare information:

Pressekretariatet

Tel: 08-50 00 00 55

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se