Skip to main content

Åkesson: "Dags studera islamistiska attityder bland ungdomar”

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2011 12:49 CET

På DN Debatt skriver idag Jimmie Åkesson om Sverigedemokraternas syn på debatten kring islamistisk terrorism och vad som kan göras för att få kunskap om och för att begränsa terrorverksamhet. Åkesson föreslår i artikeln att dagens antiterrorlagstiftning ska ses över och att åtgärder vidtas för att man ska kunna få en bild av hur pass utbredda islamistiska attityder är i samhället.

"Jag ser ett stort problem med att vi i dag inte har någon kännedom om hur pass utbredda islamistiska attityder är i det svenska samhället. Vi har i Sverige varit duktiga på att ta fram forskning och handlingsplaner mot nazismen men i fallet med den extremistiska grenen av islam, islamismen, tycks alla parter lida av någon slags beröringsångest vilket är starkt beklagligt och direkt hämmar detta viktiga arbete.

Det görs årligen undersökningar om ungdomars attityder angående rasism och demokrati. Jag tycker att det är hög tid att man även börjar undersöka islamistiska attityder bland ungdomar. Grunden till hotet från islamistisk terror ligger i människors åsikter och attityder. Det är inte några aningslösa galningar som begår och planerar den islamistiska terrorn utan det är människor som i grunden drivs av religiös övertygelse.

En nyligen publicerad undersökning från Århus Universitet i Danmark visar att var fjärde ung muslim sympatiserar med islamismen. Undersökningen visar också att integrationsproblem inte sammanfaller med extremistiska attityder och att personer med jobb och utbildning är överrepresenterade bland dem med islamistiska attityder. Lösningen är därmed troligen inte så enkel som att sätta folk i arbete."

Debattartikeln i sin helhet kan läsas här.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055