Skip to main content

EU skall inte lägga sig i svensk energipolitik!

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2009 08:17 CEST

I ett pressmeddelande på torsdagen tillkännagav EU-kommissionen att man anser att svensk el är för billig och att man därför skall tillsätta en granskning av Svenska Kraftnäts "dominerande ställning" på svensk elmarknad.

Sverigedemokraterna försvarar såväl statliga Svenska Kraftnäts ensamrätt på att tillhandahålla elöverföringstjänster för att garantera en fri inhemsk elmarknad, såväl som Sveriges rätt att bestämma över sitt eget elkraftnät.

Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet, Sven-Olof Sällström, kommenterar:

- Basindustrins främsta uppgift är inte att hitta den allra billigaste personalen, utan att finna den billigaste tillgången på el. Eftersom den svenska basindustrin konkurrerar på en global marknad, där många av de svenska konkurrenterna inte möter samma tuffa villkor som svensk industri, är det stor risk för att både investeringar, arbetstillfällen och exportintäkter minskar eller försvinner med ytterligare ökade elpriser.

- Högre elpriser drabbar inte bara basindustrin. När svenska bostäder dessutom, genom vårt kalla klimat, har ett helt annat uppvärmningsbehov relaterat till större delen av vår omvärld, får höga elpriser stora negativa effekter på den privata köpkraften. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till grundtankarna med EU:s inre marknad för varor och tjänster, men de svenska elpriserna måste pressas tillbaka. Både för välfärdens, jobbens och de privata konsumenternas skull.

För vidare information:

Sven-Olof Sällström

Toppkandidat till Europaparlamentet (SD)

Tel: 0767-65 22 12

 

Johnny Skalin

Energipolitisk talesman

Tel: 0733 - 39 82 42