Skip to main content

Förslag om att aktivera försvarsberedningen

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 17:14 CET

Sverigedemokraterna stödjer förslaget om att aktivera försvarsberedningen om följande anvisningar bland andra gives beredningen.

1. Alliansfrihet mot NATO ska behållas.

2. Närmande till Finland avseende planering och samarbete för krigstida förhållanden ska ske.

3. Värnpliktsutbildningen ska återupptas.

4. Försvarsanslaget ska ökas till minst 1,5 % av BNP år 2023 och fram till dess öka linjärt mot detta mål.

Om regeringen aktiverar försvarsberedningen så kommer vi verka för dessa fyra grundinriktningar inom beredningen. Vi välkomnar andra partier att ansluta till vår linje så att vi från och med nästa budget kan påbörja en upprustning av svenska försvaret.

Det finns en bred majoritet i riksdagen för synen att vi måste förhålla oss till att säkerhetsläget har försämrats i vårt närområde. Vår upprustning bör stå i proportion till det försämrade säkerhetsläget. Återtagande av värnpliktsutbildning för att stärka personalförsörjningen har också majoritet i riksdagen.

Upprustningen kan inte vänta. Vi måste beakta det faktum att den militära förmågan höjs flera år efter påbörjad upprustning. Det är dags att återgå till en långsiktig och ansvarsfull säkerhetspolitik kopplat till våra faktiska försvarsförutsättningar och dess relation till säkerhetsläget.

Utvecklingen efter försvarsbeslutet 2015 oroar. Såväl S och M har budgeterat för att sänka försvarsanslaget i år med 120 MSEK.

(om man räknar bort prisindex)

Sverigedemokraternas vision är att försvarsanslaget successivt höjs för att år 2025 motsvara 2 % av BNP.

Björn Söder (SD)

Säkerhetspolitisk talesperson och ledamot i utrikesutskottet

Mikael Jansson (SD)

Försvarspolitisk talesperson och ledamot i försvarsutskottet

Roger Richtoff (SD)

Ledamot i försvarsutskottet

Jeff Ahl (SD)

Suppleant i försvarsutskottet