Skip to main content

”Glädjande att SD-förslag nu antas i Region Skåne – trots försening”

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 10:05 CEST

Den 1 april 2009 motionerade Sverigedemokraterna, genom Patrik Jönsson, om att regionfullmäktige skulle besluta att allmän HPV-vaccinering skall erbjudas till flickor i åldern 13-17 år och att detta skulle ske med start i januari 2010. Motionen ansågs besvarad genom att man ville avvakta och pröva frågan under 2010. På måndagens regionstyrelsemöte väntas man besluta om att föreslå regionfullmäktige att införa det som Sverigedemokraterna föreslog i sin motion.

Sverigedemokraternas ledamot Patrik Jönsson välkomnar nu förslaget om att införa utökad HPV-vaccination:

- Det är glädjande att majoriteten i Region Skåne nu går på Sverigedemokraternas linje och inför det Sverigedemokraterna under förra året motionerade om. Vi ställer oss helt och hållet bakom förslaget.

Däremot är han kritisk till att förslaget dröjt och att man inte biföll Sverigedemokraternas motion redan förra året:

- Genom att samtliga övriga partier i regionfullmäktige valde att inte bifalla min motion förra året har nu en årskull flickor missat sin vaccinering med resultat att de missar detta skydd. Det är bisarrt att man inte biföll min motion. Det är uppenbart att det egentligen enbart berodde på att motionen kom från just Sverigedemokraterna.

För mer information:

Patrik Jönsson
Ledamot i regionfullmäktige
Tel: 0706-596995

Björn Söder
Gruppledare
Tel: 044-309 34 49