Skip to main content

Granskning av nuvarande och föregående regerings hantering av invandringspolitiken

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2016 11:25 CET

Socialdemokraterna och Moderaterna har givit sig in i en ganska ovärdig politisk cirkus där man försöker skuldbelägga varandra för konsekvenserna av den oansvariga massinvandringspolitiken. Sverigedemokraterna anser att det är ett ganska oortodoxt sätt att förhålla sig till konstitutionsutskottets arbete, men då frågan nu är väckt bör både den nuvarande och den föregående regeringens agerande i detta avseende granskas samtidigt.

Socialdemokraterna och Moderaterna bär ett delat ansvar för den katastrofala situation som landet nu befinner sig i. Den skriande bristen på ansvarstagande och ledarskap faller tungt på både det röda och det blåa blocket. Mot bakgrund av detta har vi lämnat in en KU-anmälan mot nuvarande samt mot föregående regering.

Hemställan

Efter många år av vanskötsel har nu det ansvarslösa massinvandringsprojektet slutligen avslöjats för vad det är. Nämligen en exempellös kapital- och samhällsförstörare. Därför får det anses som glädjande i sammanhanget att både Socialdemokraterna och Moderaterna insett detta och därför KU-anmält varandra för den misskötsel de visat när de suttit i regeringsställning. Bägge anmälningarna räknar upp en rad besvärliga omständigheter och frågeställningar som bör få sitt klargörande. Dessutom gäller att både Socialdemokraterna och Moderaterna gjort migrationspolitiska överenskommelser med Miljöpartiet. Beredningen inför dessa uppgörelser bör granskas särkilt noga. Sverigedemokraterna hemställer med denna anmälan om att KU grundligt granskar både hur regeringen Reinfeldt och regeringen Löfvén hanterat den förda invandringspolitiken utifrån ett konstitutionellt perspektiv.

Jonas Millard
Fredrik Eriksson

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/KU-anmalningar/KU-anmalan---Granskning-av-nuv_H3A143B017/

För vidare information:
Sverigedemokraternas pressavdelningen
08-7866360 
press@sd.se