Skip to main content

"Hållningen i abortfrågan påverkar vilket block Sd kan tänkas stödja i riksdagen"

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:16 CET

- Sverigedemokraterna vill stoppa abortturismen

Sverigedemokraterna är mycket kritiska till det omdebatterade förslaget om att låta utländska kvinnor utföra aborter i Sverige och medddelar nu att frågan är så viktig att den kan få betydelse för vilket politiskt block partiet väljer att stödja vid ett eventuellt riksdagsinträde 2010 .

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar:

- Sverigedemokraterna ser mycket negativt på landets höga aborttal och oroas över bristen på åtgärder för att motverka detta. Att det är möjligt att minska antalet aborter utan att förbjuda dem, har flera andra länder, däribland Norge, visat.

- Förslaget om att ge utländska kvinnor tillåtelse att utföra aborter i Sverige är enligt min mening upprörande på flera sätt och jag är minst sagt förvånad över att kristdemokraterna ställt sig bakom förslaget. Förslaget sänder ut helt fel signaler och riskerar att leda till ännu fler svenska aborter. Dessutom uttrycker det en respektlöshet inför andra länders lagstiftning och riskerar att binda upp värdefulla resurser inom den svenska sjukvården.

- Vi hoppas naturligtvis att regeringen och Göran Hägglund tar sitt förnuft tillfånga, men skulle lagförslaget bli verklighet kommer sverigedemokraterna med kraft verka för att det skall rivas upp vid ett eventuellt riksdagsinträde 2010. De respektive blockens fortsatta agerande i frågan kommer också att ha betydelse för vår bedömning av vilken sida vi eventuellt kan tänkas stödja efter nästa val, säger Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraternas inställning i abortfrågan beskrivs på följande sätt i partiets familjepolitiska handlingsprogram:

Sverigedemokraterna ser mycket negativt på landets höga aborttal. Varje abort innebär en förlust både för samhället, föräldrarna och inte minst det ofödda barnet som mister sin möjlighet till fortsatt liv.

Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds, såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger.

Partiet vill även försöka få en attitydändring till stånd genom att på olika sätt uppmuntra till diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna av abortfrågan, inte minst bland landets skolelever.

En ökad betoning av vikten av ansvarsfulla relationer, preventivmedelskampanjer, bättre information kring alternativen till abort samt ökat stöd till unga mödrar kan också vara framkomliga vägar att minska antalet aborter.

För vidare information:

Jimmie Åkesson
Partiordförande
Tel: 0739-09 24 93

Mattias Karlsson
Pressekreterare
Tel: 0708-18 07 66