Skip to main content

"Intressant försvarsidé från ÖB"

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 18:00 CEST

På DN Debatt idag argumenterar Sveriges och Norges överbefälhavare för ett nytt försvarssamarbete mellan länderna. Sverigedemokraternas försvarspolitiske talesman, Björn Söder, kommenterar utspelet:

- De båda överbefälhavarna framför att Sverige och Norge bör samarbeta vid anskaffning av ubåtar, stridsvagnar och annan försvarsmateriel, samt samordna våra försvarsmakters underhåll, utbildning och övning. Det anser jag vara en god idé, säger Björn Söder och fortsätter:

- Med samordning på flera områden kan vi effektivisera våra båda försvarsmakter och jag ser positivt på en försvarsaxel med Norge, och ser gärna detta som ett första steg till en utökad försvarsaxel inom hela Norden. De nordiska länderna har en starkt sammanflätad historia och långtgående gemensamma intressen. Ett djupare försvarssamarbete skulle kunna utgöra en viktig byggsten i ett starkare och mer integrerat Norden.

- Det jag däremot vänder mig emot är den prioritering av internationella uppdrag som de båda överbefälhavarna tycks förespråka. Vi sverigedemokrater är motståndare till EU:s Nordic Battle Group som är förstadiet till en fullständig EU-militär, till vilken vi skall skicka svenska soldater att gå i döden för EU:s intressen runt om i världen. Försvarsmaktens prioritering måste vara det inhemska försvaret samt stabilitet i vårt närområde.

- Till de öppna och förutsättningslösa samtal om en försvarsaxel som ägt rum med Norge tycker jag även att Danmark, Finland och Island ska bjudas in, avslutar Björn Söder.


För vidare information:
Björn Söder
Försvarspolitisk talesman
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Mattias Karlsson
Pressekreterare
Tel: 0708-18 07 66