Skip to main content

Jimmie Åkesson kommenterar Migrationsverkets nya prognos "Gör 2016 till återvändandets år"

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 13:07 CET

Under det gångna året inkom till Migrationsverket hela 163 000 ansökningar om asyl, ett antal som vida överstiger alla tidigare invandringsnivåer. Detta har givit upphov till många negativa effekter för vårt land, inte minst kraftigt höjda kostnader för mottagandet.

Trots att vi gång på gång påpekade orimligheten i förra årets avsaknad av invandringspolitiska åtgärder lät regeringen dröja med sitt agerande. Nu har vissa åtgärder vidtagits som enligt regeringen syftar till att få ner volymerna på mottagandet.

Den nya prognosen från Migrationsverket visar att dessa åtgärder är otillräckliga. Man har infört kontroller och krav på pass, men fortfarande står gränserna öppna. I det allvarliga läge som nu råder är allt annat än en stängning av gränsen otillräckligt.

Man har förvisso reviderat ner prognosen i mellanscenariot för 2016 från 135 000 till 100 000. Men detta är inte i närheten av någon tillräcklig förändring. Gällande kostnaderna så antas de fortsätta att öka under 2016, för att sen sjunka, men under förutsättning att inflödet minskar. Det råder en stor osäkerhet i den presenterade rapporten. Risken är stor att prognosen spricker, vilket också har skett många gånger tidigare.

Vad regeringen måste göra nu är att ta nästa steg. Dels måste fler åtgärder sättas in med målet att nå den (förutom kvotflyktingar) nollvision som vi anser att Sverige bör arbeta efter. Dels måste också återvändandet komma igång.

År 2015 kommer att gå till historien som invandringens år, låt oss nu göra 2016 till återvändandets år.

Jimmie Åkesson
Partiledare Sverigedemokraterna