Skip to main content

​Jimmie Åkesson kommenterar Migrationsverkets prognos

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 13:38 CET

Migrationsverkets nya prognos visar relativt små förändringar jämfört med förra prognosen. Dock står det klart att regeringens regelskärpningar är otillräckliga för att nå en ansvarsfull invandring. Under innevarande år väntas 34 700 nya ansökningar inkomma, vilket nästan motsvarar befolkningen i både Rinkeby och Tensta.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

Medan vissa hävdar att Sverige har stängt sin gräns, visar siffrorna att så inte är fallet. Under 2017 väntas nästan 35 000 nya ansökningar om asyl inkomma och sett till prognosperioden som helhet, 2017-2021, så räknar man med drygt 213 000 nya asylansökningar.

- Sett till anhöriginvandringen så har effekten av regeringens regelskärpning varit ytterst begränsad. Man räknar fortfarande med att drygt 341 000 nya ansökningar om anhöriginvandring kommer inkomma under motsvarande prognosperiod.

- Sverigedemokraterna kommer fortsätta påtala att Sveriges dörr fortfarande står öppen på vid gavel och att vi behöver göra betydligt mer för att nå en långsiktigt hållbar invandringspolitik.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.