Skip to main content

Jimmie Åkesson kommenterar SD-satsning på kameraövervakning i utsatta områden.

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2018 07:13 CEST

SD budgeterar för kameraövervakning i utsatta områden.

Sverigedemokraterna vill att polisen ska få tillgång till kameraövervakning i samtliga områden som av polisen klassas som utsatta eller särskilt utsatta.

Jimmie Åkesson kommenterar,

- I många kommuner har kommunen stått för inköp och drift av övervakningskameror men det kommunala ansvaret utgör ingen garanti. Kommuner är inte lagstadgat tvungna att arbeta med trygghetsfrågor och det leder ofta till en passiv hållning i arbetet med kameraövervakning.

- Sverigedemokraterna har till polismyndigheten budgeterat för utökad kameraövervakning med 50 miljoner kr. Det ska täcka kostnader så att samtliga utsatta och särskilt utsatta områden kan understödja polisens arbete med kameraövervakning. Det kan handla om att kamerabevaka parkeringsplatser så att polisen får information vid exempelvis bilbränder.

- Vid just bilbränder har kameraövervakning varit till hjälp för polisen som med tekniken lyckats öka uppklaringsprocenten.

- Vi ser nu till att ta ett statligt ansvar för att stärka tryggheten för skötsamma medborgare som idag får se sina bilar brinna utan någon konsekvens för gärningsmännen. Inget utsatt område ska lämnas efter för att kommuner av olika skäl inte kan eller vill ta ett utökat ansvar.

SD har tidigare budgeterat för utökad kameraövervakning till polisen. Nu berättar vi specifikt hur vi vill att dessa pengar ska användas.

För ytterligare frågor

072 538 45 96

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/utsatta-omraden-social-ordning-kriminell-struktur-och-utmaningar-for-polisen-2017.pdf

---

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas presstjänst på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se