Skip to main content

Klargörande angående påstått rasistiskt uttalande i Växjö kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:53 CEST

Ett uttalande från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigeledamot, Samuel Älgemalm, orsakade stor uppståndelse vid det senaste sammanträdet med Växjö kommunfullmäktige.

Nedan följer ett klarläggande från Samuel Älgemalm:

-I samband med en diskussion angående droger och droganvändning vid det senaste kommunfullmäktigemötet blev jag, trots min utländska bakgrund, anklagad för rasism och debatten bröts i förtid på grund av den upprördhet som uppstod bland de etablerade partiernas företrädare.

Orsaken till denna upprördhet var att jag i ett inlägg i debatten sade att det finns en stark mångkulturell inverkan på den ökande missbruksproblematiken och att det till stor del är invandrare som ligger bakom narkotikahandeln.

Mitt uttalande har tolkats som att jag skulle mena att de flesta missbrukare i just Växjö har invandrarbakgrund eller som att jag skulle vilja skuldbelägga alla invandrare. Detta var dock inte min mening. I likhet med fler andra debattörer talade jag om situationen i landet i stort och med uttalandet "De flesta är invandrare" syftade jag inte i första hand på missbrukare utan på att det till stor del är utländska och invandrade kriminella nätverk, som ligger bakom införseln och spridningen av narkotika i Sverige. Fler studier pekar dock på att det finns en överrepresentation av personer med utländsk bakgrund även i missbrukarledet. Anledning till att mitt uttalande missuppfattades så grovt av vissa fullmäktigekollegor är sannolikt det faktum att jag invandrade till Sverige från Iran i vuxen ålder och därför ibland har svårt att uttrycka mig helt korrekt och nyanserat på svenska. Möjligen hade några av missförstånden kunnas redas ut om fullmäktige inte hade tagit det uppseendeväckande beslutet att avbryta debatten i förtid.

Jag står fast vid min uppfattning om att det finns en stark koppling mellan missbruksproblematiken i landet och mångkulturella fenomen som okontrollerad invandring, bristande gränsskydd och utbredningen av rotlöshet och drogromantiserande amerikansk gangsterkultur i våra invandrarförorter. Jag anser att man borde ha rätt att lyfta denna problematik utan att bli beskylld för att vara rasist. Om vi inte diskuterar problemen kan vi heller aldrig lösa dem

Vidare kommentarer i ärendet hänvisar jag till partiets pressekretariat.

Nedan följer en redovisning av några av de källor som jag bygger mina antaganden på:

/Samuel Älgemalm, KF-ledamot Växjö

SVT-Rapport 2006-03-13

"Polisens och tullens utredningar visar att hanteringen av rökheroin på högre nivå till stor del styrs av kriminella grupperingar med rötterna i Turkiet och olika länder på Balkan. (...) När det gäller det vita heroinet som missbrukas i Stockholmsområdet styrs handeln till stor del av kriminella Västafrikanska nätverk som även hanterar kokain och marijuana. "

http://svt.se/2.53277/1.555695/utskriftsvanligt_format

-----------------

BRÅ-rapport 2005:17 - "Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet"

Tabellen på sid. 43 visar att det finns en överrepresentation bland invandrare på 2,2 ggr beträffande brottskategorin : Brott mot narkotikastrafflagen (inkl. eget bruk av narkotika)

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=1brottslsveutland.pdf&url=/dynamaster/file_archive/051214/e7dae113eb493479665ffe649e0edf57/1brottslsveutland.pdf http://209.85.129.132/search?q=cache:G8CY4mQO_XcJ:

------------------

"Utländsk bakgrund och tungt narkotikamissbruk - Rapport i social arbete nr. 125, 2008, Stockholms universitet"

Rapporten innehåller en forskningsöversikt (Se bland annat sid. 13) som tydligt indikerar att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland personer med tung missbruksproblematik.

www.diva-portal.org/diva/getDocument%3Furn_nbn_se_su_diva-7315-2__fulltext.pdf+missbruk+utl%C3%A4ndsk+bakgrund&cd=2&hl=sv&ct=clnk

----------------

"Utanförskap och droger - Om unga invandrare i en lågstatusförort - Föredrag Malmö högskola"

"Droger används dels för att skapa en illusion av en annan social värld, dels för att utgöra ingrediens och rekvisita i den tuffa "la calle life style". Denna gatukultur använder populärkultur i identitets- och stilskapande syfte, t ex hip-hop och reagge."

http://www.mah.se/templates/Page____11690.aspx

----------------

För vidare information:

Mattias Karlsson

Presschef

Tel: 0708- 18 07 66