Skip to main content

Magnus Olsson nytt kommunalråd för SD Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 07:30 CEST

Vid ett möte under söndagskvällen beslutade Sverigedemokraterna i Malmö att utse Magnus Olsson till kommunalråd under den kommande mandatperioden.

Olsson efterträder Per Ramhorn, som tillfälligt intog kommunalrådsposten efter Sten Anderssons tragiska bortgång strax innan valet. Ramhorn blir nu en av Sverigedemokraternas nyvalda riksdagsledamöter i Stockholm.

Magnus Olsson är 34 år gammal och har fram tills nu arbetat som teamledare vid Tetra Pak i Lund. Under mandatperioden 2002 -2006 representerade han Sverigedemokraterna i Kävlinge kommunfullmäktige och satt även i miljönämnden i Kävlinge under samma period. De senaste fyra åren har han tjänstgjort som Sverigedemokraternas representant i Hyllie stadsdelsfullmäktige. Han är även medlem av SD Malmös verkställande utskott.

- Det är en stor ära för mig att få leda det politiska arbetet för Sverigedemokraterna i Malmö under de kommande fyra åren. Jag inser att jag ännu inte har riktigt lika stor politisk erfarenhet som de flesta av mina kollegor i de andra partierna, men på samma sätt som min företrädare Sten Andersson en gång i tiden gjorde, så är det min förhoppning att även jag skall kunna vända min erfarenhet från det vanliga arbetslivet till en styrka.  Om det är något jag lärt mig av Sten så är det vikten av att "hålla örat mot marken" och att ta vanliga människors oro och problem på allvar.

- Våra framgångar i valet visar att våra profilfrågor med krav på en ansvarsfull invandringspolitik, en värdig ålderdom för våra äldre och ökad trygghet på gator och torg är ett vinnande koncept och jag kommer under min tid som kommunalråd hålla fast vid denna linje. Min förhoppning är dock att vi under de kommande fyra åren skall kunna både bredda och fördjupa vårt kommunalpolitiska program. Inledningsvis kommer jag därför i detta syfte att ägna mycket tid åt att besöka kommunala verksamheter, föreningar och intressorganisationer för att försöka fånga upp vilka nya frågor det framförallt är som Malmöborna vill att vi skall driva för deras räkning, säger Magnus Olsson.

För vidare information:

Magnus Olsson

Kommunalråd (SD)

Tel: 0735- 05 33 66