Skip to main content

"Mindre EU - Mer Sverige" - Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 14:00 CEST

På en pressträff i partiets valstuga presenterade Sverigedemokraterna idag fem punkter för att möjliggöra Mindre EU - Mer Sverige. I valet till Europaparlamentet den 25 maj står
konflikten mellan en fortsatt federalistisk utveckling och en utveckling mot ett mer mellanstatligt samarbete. Detta val handlar inte om höger eller vänster, utan om vi vill fortsätta utvecklingen mot ett Europas förenta stater eller återföra makten till Sverige. I Europaparlamentet är Moderaternas och Socialdemokraternas partigrupper överens om nästan alla stora frågor som rör maktfördelningen
mellan unionen och de nationella parlamenten. Trots utfästelser om motsatsen röstar de övriga partierna i riksdagen, inklusive Vänsterpartiet och Miljöpartiet, nästan varje månad igenom förslag som innebär ytterligare maktöverföring till Bryssel. Sverigedemokraterna är en garant för att vi på
riktigt får EU-kritiska företrädare i Bryssel som uteslutande ser till Sveriges och det svenska folkets bästa.

1. Vi kräver folkomröstning om återgång till nationellt självbestämmande
2. Vi kräver mindre pengar till EU och mer till svensk välfärd
3. Vi kräver intensifierade insatser mot korruptionen inom EU-systemet
4.Vi kräver stärkt gränsskydd och stopp för missbruket av den fria rörligheten och masstiggeriet
5.
Vi kräver slut på lönedumpning och garanterat skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen

Partiets toppkandidat Kristina Winberg kommenterar:

- Det här är ett oerhört viktigt val och vi tänker arbeta stenhårt för att få upp folk ur sofforna inför valet den 25. Detta val står mellan mer federalism eller mer Sverige. Sverigedemokraterna är en garant för att vi får sanna EU-kritiker i Bryssel.

Peter Lundgren, andrakandidat kommenterar:

- Det måste bli slut på lönedumpningen på den svenska arbetsmarknaden. Socialdemokraterna är inte trovärdiga när de talar om att upprätthålla den svenska modellen. Ska vi kunna göra detta måste vi omförhandla det svenska medlemskapet i grunden.

 

Ladda ner valmanifestet här

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
+46708180943

 

Pressbilder på toppkandidaterna