Skip to main content

Ny kandidat för SD i Värmdö

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 16:03 CEST

I valet 2010 valdes Sverigedemokraterna in av väljarna i Värmdö kommun och erhöll två mandat i kommunfullmäktige. De två personer som valdes in var Hans Brandt och Rosana Asplund samt ett antal ersättare. Hans Brandt väljer nu, innan kommunfullmäktiges öppnande, att lämna sin plats till förfogande till förmån för Per Oldenius, kandidat i valet 2006, som nu valts in på handskrivna valsedlar.

Hans Brandt, avgående ledamot, kommenterar:
- När jag sattes upp på listan förra vintern hade jag inte planerat den långresa till Västindien som jag nu ska genomföra. Jag ser det därför som bättre att jag redan innan tillträdet lämnar över min plats till en engagerad person som har möjlighet att vara med redan från början och kan tillsätta platsen under hela mandatperioden.

Per Oldenius, tillträdande kommunfullmäktigeledamot, kommenterar:
- Jag känner ett stort förtroende och ansvar att förvalta Värmdöbornas röster och med tanke på välkomnandet från de andra partierna blir engagemanget starkt. I fullmäktige kommer jag och Rosana föra en Sverigedemokratisk politik oaktat de övriga partierna. Under mandattiden kommer vi att verka för bland annat en värdig vård för de äldre och att de får bo tillsammans oavsett boende, att tillvarataga Värmdöungdomarnas intressen när det gäller bostadsfrågan och fritiden, att Värmdö kommun blir en försökskommun gällande "Kommunal polis" och att avtalet med Migrationsverket sägs upp.


Pressekreterare Eric Myrin
08-500 00 499

Ledamot Per Oldenius
070-862 64 03