Skip to main content

Peter Lundgren får igenom förslag i Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 16:10 CET

Peter Lundgren och Sverigedemokraterna har idag rönt stora framgångar. Lundgrens betänkande om ändringar i körkortsdirektivet gick igenom i Europaparlamentet med stor majoritet. Bland annat har Peter föreslagit: Anpassning till svenska förhållanden vad gäller snö och halka, samt utökade möjligheter att upptäcka falska körkort.

Peter Lundgren har varit ansvarig rapportör för kommissionens förslag KOM(2017) 47, där flera ändringar har föreslagits kring bland annat körkortsdirektivet. Framförallt var de initiala förslagen inte helt anpassade efter svenska förhållanden, där bland annat det svenska systemet med möjlighet till körkortsutbildning under gymnasieåren var hotad. Inte heller hade man anpassat förslagen utefter de klimatskillnader som råder i Europa, och än mindre för det svenska hårda klimatet.

Efter många diskussioner och debatter i Europaparlamentets transportutskott, där Peter Lundgren innehar en ordinarie plats, lyckades han nå total enighet där samtliga 47 ledamöter röstade för hans förslag. Detta gav honom ett starkt mandat i förhandlingen med rådet och kommissionen där tillslut fick igenom de flesta ändringarna som han och utskottet ville.

Idag var det därför omröstning i Europaparlamentet där man röstade igenom Peter Lundgrens framförhandlade förslag, med 604 ja-röster mot 80 nej-röster.

Peter Lundgren, Europaparlamentariker, kommenterar:

- Den stora majoriteten visar att SD i EU ses som en respekterad partner som man både kan förhandla med och rösta på.

- Jag är nöjd och glad att efter ett tufft arbete med många förhandlingar lyckats få igenom ett förslag som förbättrar situationen i Sverige där SD nu räddar den utbildningsmodellen våra transportgymnasium använder sig av, samt att utländska chaufförer nu kommer att utbildas i extrema väderförhållanden som körning i snö och påläggning av snökedjor vilket förhoppningsvis minskar problemen på våra vägar.

- Jag är också väldigt nöjd över att vi fått igenom en höjning av totalvikten på eldrivna distributionsbilar till 4250kg som möjliggör B-körkortsförare att behålla sina arbeten när man börjar använda elbilar i distribution. Det är ju en grön fråga som visar på vår bredd inom politiken.

-----

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.