Skip to main content

Regeringen föll i frågor om tandvård

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 20:09 CET

Under årets näst sista votering fick idag regeringen lägga tre nya nederlag till handlingarna.
En opposition i majoritet röstade idag för att regeringen ska följa upp det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet, att det statliga finansieringsstödet till Rett Center ska underbyggas av en långsiktig plan, samt att tandhygienistutbildningen förlängs med ett år och således bli en utbildning på totalt tre år.


Per Ramhorn, ledamot i Socialutskottet kommenterar:

- Regeringen slutar aldrig att förvåna då man gång på gång lägger fram förslag som man valt att inte förankra med de övriga partierna i Sveriges Riksdag. Med det sagt så ser jag inte dagens beslut som några prestigebeslut. Tvärtom är det tre oerhört viktiga beslut för Sveriges invånare.

- Genom att följa upp hur tandvårdsbidragen och högkostnadsskyddet i praktiken fungerar, kan vi också säkerställa hur vidare dagens utformning är optimal, samt genom en förlängd utbildning också höja kompetensnivån inom yrket. Vad gäller Rett Center utför de ett betydande och viktigt arbete och genom att förlänga finansieringsstödets utbetalning kan de få utökad och förbättrad arbetsro och istället lägga energi och tid på det faktiskt arbete och mindre tid på det byråkratiska arbetet.


För vidare information: 

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943

Henrik Gustafsson
Informationssekreterare
Telefon: 0725-898378