Skip to main content

​Regeringen röstar nej till huvudentreprenörsansvar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 16:08 CET

Under onsdagens votering föll regeringens förslag till ett nytt regelverk för offentlig upphandling. Sverigedemokraterna framförde att huvudentreprenörsansvar, utbildningsinsatser för offentliga upphandlingar och en samverkan mellan upphandlare och skatteverket bör ingå i lagförslaget – men regeringen röstade nej.

Regeringens förslag till ny lag om offentlig upphandling har fått utstå massiv kritik från remissinstanserna. Trots det har Sverigedemokraterna varit tydliga med att även om förslaget i sin helhet är skadligt så finns det ett par viktiga delar som bör implementeras.

Sverigedemokraterna har därför lagt reservationer där vi satsar på huvudentreprenöransvar, utbildning av upphandlingsansvariga och bättre samverkan mellan myndigheter. Förslag som är ämnade till att höja upphandlarnas kompetens och stärka arbetet mot svarta löner.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, kommenterar:

-Genom att göra huvudentreprenören solidariskt ansvarig för hela kedjan löser vi en stor del av problemet med att företag anlitar underentreprenörer som präglas av oschyssta villkor eller i värsta fall regelrätt svart arbetskraft.

-En ökad samverkan mellan den upphandlande parten och skattemyndigheten är ett viktigt steg för att kontrollera att sociala avgifter betalas in på vederbörligt sätt.

Efter onsdagens votering stod det klart att regeringen inte ställer sig bakom Sverigedemokraternas reservationer.

Oscar Sjöstedt:

-Regeringen har haft en hög svansföring i frågan, men i slutändan står det svart på vitt. Regeringen röstade nej till att införa ett huvudentreprenörsansvar. Det är ett enormt hyckleri att anklaga oss för att vara arbetarfientliga, för att sedan rösta nej till dessa förändringar som gynnar seriösa företag och löntagare.

-Detta agerande visar att det för regeringen har varit viktigare att utforma förslag som de vet att riksdagen inte kommer att stödja, än att utforma förslag som gynnar svenska löntagare.

---

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per epost på press@sd.se