Skip to main content

​Regeringens bemanningskrav inte tillräckliga

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 11:42 CET

I tidningen Dagens Samhälle kan man idag läsa att regeringen, nu efter flera år, har fattat beslut om bemanningskrav i äldreomsorgen. Bakgrunden till förslaget var en motion från SD och V från 2010.

Per Ramhorn, Äldrepolitisk talesperson, kommenterar:


- Vi och socialstyrelsen menade att äldreboende ska vara bemannade med personal dygnet runt. Nu föreslår regeringen istället ett urvattnat förslag som innebär att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt. Den stora risken med den nya ordalydelsen med uttrycket "tillgång till personal dygnet runt" betyder att det inte behöver finnas personal på plats på boendet, utan endast tillgänglig i någon form, till exempel, att en nattpatrull besöker boendet efter fastlagt schema eller när någon larmar.

- Vi menar också att syftet med regeln skulle förtas med en sådan ändring eftersom personalen behöver finnas på plats i boendet för att snabbt kunna ingripa för att hjälpa den äldre. Regeringen har ännu en gång svikit de äldre. De äldres behov ska styra personaltätheten och tillgodoses fullt ut, vi går därför inte med på aktuella ändring som Regeringen fattat beslut om.För vidare information kontakta pressavdelningen
08 786 58 93
eller
press@sd.se