Skip to main content

"Regeringens etableringsreform har endast skapat 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända"

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 13:51 CET

Arbetsförmedlingen presenterade idag en rapport om det första året med regeringens etableringsreform. Integrationsminister Erik Ullenhag har tidigare benämnt etableringsreformen som "den största integrationspolitiska reformen på 25 år". Sverigedemokraterna konstaterar att det mesta tyder på att även etableringsreformen, precis som tidigare integrationspolitiska åtgärder, har misslyckats.

 

Sven-Olof Sällström, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, kommenterar:

– Andelen som deltagit i insatser har endast varit omkring 50 %. Det är mindre än vad migrationsverket räknat med. Rapporten visar också att hälften av målgruppen endast har förgymnasial utbildningsnivå. Endast omkring 15 % har en eftergymnasial utbildning som är längre än 2 år. Sammantaget tyder detta på att det är en närmast omöjlig uppgift att inom den närmaste tiden få ut dessa personer på arbetsmarknaden.

– Som jag tolkar rapporten har man endast lyckats skapa 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända invandrare. Det är en anmärkningsvärt låg siffra varför jag ställer mig frågande till hur regeringen kan vara nöjda med hur etableringsreformen fungerar.

 

För vidare information kontakta:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se