Skip to main content

Sällström: "Regeringen driver landet Sverige som ett ängsligt börsbolag som fastnat i kvartalsekonomin"

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 11:00 CEST

Sven-Olof Sällström kommenterar regeringens vårproposition:

– Det är uppenbart att det är kortsiktighet som styr regeringens budgetarbete. De sista minuten-satsningar vi nu ser på jobb, utbildning och infrastruktur är välbehövliga men det är för lite och det
är allt för sent. Vi föreslog kraftfullare satsningar i vår budgetmotion redan i höstas. "Regeringen driver landet Sverige som ett ängsligt börsbolag som fastnat i kvartalsekonomin. Att arbetslösheten biter sig fast och att tillväxttalen fortsätter att vara låga borde knappast komma som någon överraskning även om det nästan låter så när man lyssnar på finansministern.

– De prioriteringar regeringen väljer att göra i sin vårändringsbudget är anmärkningsvärda. Samtidigt som det råder massarbetslöshet, budgetunderskott och flyktingkatastrof i Syrien väljer man
att prioritera ökad invandring till Sverige på bekostnad av flyktinghjälp i flyktingarnas närområden. Den enskilt största satsningen regeringen gör i sin vårändringsbudhet är en miljard till invandringen vilket finansieras genom att plocka pengar från biståndbudgeten. Tillsammans med andra kommande beslut om införande av kostnadsfri vård till personer utan tillstånd att vistas i Sverige samt ytterligare lättnader av migrationspolitiken borgar detta för ytterligare kostnadsökningar framöver.

– Vi sverigedemokrater tänker fortsätta att plädera för kraftigt begränsad invandring till Sverige och kraftigt ökat stöd till FN:s flyktingorgan UNHCR som idag är kraftigt underfinansierat. På så
vis kan vi hjälpa många fler flyktingar samtidigt som vi får förbättrade möjligheter att bekämpa massarbetslösheten.

– Sverigedemokraterna tänker i sin vårbudgetmotion presentera satsningar för att stärka möjligheten för människor och företag att bo, verka och utvecklas på svensk landsbygd. Regeringen har misslyckats kapitalt på detta område vilket gör att vi har ett Sverige som är i fullständig otakt med hög efterfrågan i storstadsområden och alarmerande låga sysselsättningstal på landsbygden. Detta är ett viktigt område om vi ska kunna bekämpa såväl ungdomsarbetslöshet samt minska behovet för människor att flytta till storstadsområden som redan lider av växtverk och problematiska situationer på bostadsmarknaderna.

 


För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se