Skip to main content

Säpo ljuger i remissvaret till JK

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:50 CET


I massmedia rapporteras det nu om Säpos remissvar till Justitiekanslern med anledning av den anmälan mot Säpo samt Utrikesdepartementet som JK nu utreder efter stängningen av två av sverigedemokraternas internetadresser. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen har sammanställt ett yttrande där partiet bemöter remissvaren från Säpo och UD:

- Säpo har givit en annan bild av situationen i sina kontakter med oss. Mest uppseendeväckande är att man ljuger om sina kontakter med partiet. Man uppger t ex att de varit i kontakt med mig, Jimmie Åkesson och Richard Jomshof samma dag som hemsideadresserna stängdes. Det är helt felaktigt. SD-Kurirens chefredaktör och den operativa partiledningen kontaktades först dagen efter. Om Säpo står på sig om denna uppgift så skulle jag vilja se samtalsutdragen.

Martin Kinnunen fortsätter:

- Vi fick aldrig någon information från Säpo om att säkerhetsläget mot svenska intressen var allvarligt. Intrycket från Säpo dagen efter nedstängningen var snarare att de var irriterade över att behöva "agera springpojkar åt UD". Den kontakt från den 8 februari från sverigedemokraten Adam Marttinens sida som Säpo nämner är fullständigt irrelevant för utredningen. Den skedde på eget initiativ och berörde honom privat och var utan vetskap för partiledningen.

- Hade UD och Säpo istället från början fört en dialog med sverigedemokraterna är det partiets uppfattning att man hade kommit till en lösning som inte resulterat i en utredning huruvida svenska myndigheter brutit mot svensk grundlag, avslutar Martin Kinnunen.

För vidare information:

Martin Kinnunen
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se
Telefon: 0736-72 85 56

www.sverigedemokraterna.se


Nedan bifogas yttrandet som partiet sänt in till Justitieombudsmannen:

Angående bakgrunden till nedstängandet av sverigedemokraternas internetadresser

Justitiekanslern har beslutat att inhämta remiss från Säpo samt UD med anledning av en anmälan mot UD och Säpo (Dnr:1319-06-21). Sverigedemokraterna har inte uppmanats att inkomma med ett yttrande men då partiet i högsta grad är inblandat tror vi att det kan vara intressant för JK att även ta del av vår bild av händelseförloppet.

Utrikesdepartementet

Partiet har överhuvudtaget inte haft några som helst kontakter med Utrikesdepartementet. Det hade varit av stort intresse för partiet att ta del av den information som UD valde att delge Levonline och svenska beskickningar utomlands. Då avses t ex mötet den 7 februari med utländska diplomater samt meddelandet till svenska myndigheter utomlands den 9 februari.

UD har också agerat på felaktiga uppgifter om sverigedemokraternas hemsidor. Sverigedemokraternas server fanns inte hos webbhotellet Levonline och ett webbhotell är inte ansvariga för en hemsida som UD påstår i remissvaret till JK. Det enda partiet abonnerade på genom Levonline var ett par domänadresser från vilka man länkade besökare vidare till hemsidan som låg hos annat webbhotell. (Det fanns ett webbkonto även hos Levonline, men där låg inga dokument utan bara en s.k. redirect-fil.) Det är därmed mycket osannolikt att det skulle existera en hotbild mot Levonline. I media har Levonline också hävdat att man avslutade abonnemanget för sverigedemokraterna efter sina kontakter med Säpo och UD. Att Levonline inte skulle ha tagit hänsyn till UD i beslutet motsägs av representanter för företaget i DN den 10 februari. Det kan även tilläggas att det inte enbart var internetadressen till SD-Kuriren som stängdes ned utan även internetadressen till partihemsidan där inga bilder föreställande Muhammed fanns tillgängliga.

Säkerhetspolisen

Säpo tog aldrig kontakt med någon ur sverigedemokraternas partiledning för än den 10 februari. Partisekreterare Björn Söder blev på eftermiddagen den 9 februari uppringd av Levonline som meddelade att de skulle stänga ned hemsidan efter att de blivit kontaktade angående hotbilder mot dem av bl a Säpo. Björn Söder ringde då upp sin egen kontakt på Säpo för att få detta bekräftat. Söder fick då veta att det var osannolikt att Säpo skulle ha tagit en sådan kontakt med Levonline. I efterhand har Söders kontaktperson bett om ursäkt för att de felaktiga uppgifterna. Detta var dock den första kontakten mellan partiet och Säpo.

Säpo påstår felaktigt i remissvaret att sverigedemokraterna ska ha kontaktats samtidigt som Levonline. Istället var det så att sverigedemokraternas operativa ledning först kontaktades den 10 februari och då av en polis från Säpo i Malmö. Han kontaktade under dagen Richard Jomshof (chefredaktör SD-Kuriren), Jimmie Åkesson (partiordförande sd) och Martin Kinnunen (ordförande ungdomsförbundet). De besökte denna dag Jimmie Åkessons hem i Sölvesborg varifrån polismannen även ringde till Martin Kinnunen. Representanterna från Säpo besökte samma dag även Richard Jomshofs hem i Karlskrona. Något samtal från Säpo till Jimmie Åkesson, Richard Jomshof eller till Martin Kinnunen den 9 februari som påstås i Säpos skrivelse har inte ägt rum.

Under sitt besök från Säpo fick Jimmie Åkesson en annan bild av situationen och om hur Säpo egentligen såg på situationen. Under besöket berättade de ytligt om att det fanns en hotbild mot svenska intressen. De tryckte istället betydligt hårdare på att de var förgrymmade för att de tvingades agera "springpojkar åt UD". De informerade om att ärendet nått upp till högsta politiska nivå och anspelade på att partiet nu kunde känna sig stolta. Säpo ombad sedan Jimmie Åkesson trycka på ungdomsförbundet att plocka ned bilderna från Jyllandsposten som publicerats på ungsvenskarna.se. I samband med detta besök ringde representanten från Säpo till Martin Kinnunen och vädjade till denne att plocka bort Jyllandspostens bilder från ungdomsförbundets internetsida vilket också skedde senare under dagen.

Vidare skriver Säpo att sverigedemokraterna genom en medlem tog kontakt med Säpo redan den 8 februari. Det skedde utan kännedom för den operativa partiledningen och utan kännedom för de som ansvarar för partiets hemsidor. Kontakterna från medlemmen skedde på eget initiativ och berörda honom privat och kan därför inte anses vara relevanta för Justitiekanslerns utredning.

Bedömning

Partiets inställning är att Säpo och UD agerade i första hand utifrån politiska hänsynstaganden och inte utifrån rent säkerhetspolitiska hänsynstaganden. Man har inte lyckats motivera varför det skulle föreligga en hotbild mot Levonline. Sverigedemokraternas internetserver innehållandes den aktuella Muhammedbilden fanns inte hos Levonline utan hos ett utländskt webbhotell och det var Richard Jomshof och inte Levonline som var ansvarig utgivare för hemsidan. Det enda Levonline tillhandahöll var internetadresser som sedan länkades vidare till en internetserver belägen utanför Sverige. Sverigedemokraterna vill också påpeka det olämpliga och orimliga i att så väl Säpo som UD väljer att diskutera med Levonline, utländska diplomater mfl istället för med SD-Kuriren. Hade man istället från början fört en dialog med sverigedemokraterna är det partiets uppfattning att man hade kommit till en lösning som inte resulterat i en utredning över huruvida svenska myndigheter brutit mot svensk grundlag

Martin Kinnunen
Sverigedemokraterna
BOX 200 85
104 60 STOCKHOLM