Skip to main content

SD aviserar utskottsinitiativ om scenarbetarnas pensionsvillkor

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2011 13:48 CEST

De ohållbara pensionsvillkoren för landets scenarbetare har länge varit en av de mest omdiskuterade kulturpolitiska frågorna. De nuvarande villkoren gör att flera kulturinstitutioner dras med så höga och oförutsägbara utbetalningar av pensionspremier att det hotar deras långsiktiga överlevnad. Förutom att drabba institutionerna och kulturföretagen negativt så har det nuvarande regelverket också en negativ inverkan för de enskilda scenarbetare vars pensioner trots de höga premierna inte kunnat garanteras. I praktiken har systemet lett till ett anställningsstopp för dansare på många platser.
 
Regeringens företrädare har vid upprepade tillfällen lovat att lösa problemen och ett färdigt förslag som samtliga inblandade parter ställer sig bakom har funnits tillgängligt i flera år. Enligt detta förslag krävs på kort sikt ett tillskott från staten på 100 miljoner kr, men på längre sikt blir en omställning av systemet kostnadsneutralt. Trots detta fortsätter regeringen att ignorera frågan.
 
Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson, Mattias Karlsson, kommenterar:
 
- Regeringens agerande är oansvarigt, obegripligt och oacceptabelt. Både som arbetsgivare och som samhällsbyggare är det statens skyldighet att erbjuda goda villkor för dem som arbetar. Vi överväger därför att väcka ett utskottsinitiativ med avsikten att tvinga regeringen ta tag i frågan snarast möjligt.

 

För vidare information:

Paula Bieler
Politisk sekreterare hos Mattias Karlsson
Sverigedemokraternas riksdagskansli

Telefon: 072-201 67 87

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055